Marketing

 

CENOVNIK OGLASNOG PROSTORA

 

BANERI

 

* Baner u hederu

Dimenzije: 900×100 piksela

Za 30 dana: 125 EUR

Za 3 meseca: 318,75 EUR (popust 15%)

Za 6 meseci: 600 EUR (popust 20%)

Za 12 meseci: 1.050 EUR (popust 30%)

 

* Baner sa leve i desne strane (bočne margine)

Za 30 dana: 200 EUR

Za 3 meseca: 510 EUR (popust 15%)

Za 6 meseci: 960 EUR (popust 20%)

Za 12 meseci: 1.680 EUR (popust 30%)

 

* Baneri sa desne strane

Dimenzije: 150×150 piksela

Za 30 dana: 25 EUR

Za 3 meseca: 63,75 EUR (popust 15%)

Za 6 meseci: 120 EUR (popust 20%)

Za 12 meseci: 210 EUR (popust 30%)

 

* Baner na unutrašnjoj strani

Dimenzije: 270×270 piksela

Za 30 dana: 30 EUR

Za 3 meseca: 76,5 EUR (popust 15%)

Za 6 meseci: 144 EUR (poust 20%)

Za 12 meseci: 252 EUR (popust 30%)

 

* Baner u dnu

Dimenzije: 900×100 piksela

Za 30 dana: 40 EUR

Za 3 meseca: 102 EUR (popust 15%)

Za 6 meseci: 192 EUR (popust 20%)

Za 12 meseci: 336 EUR (popust 30%)

Ukoliko ste zainteresovani za postavljanje banera na drugim pozicijama koje nisu navedene ili za kombinacije navedenih pozicija, kontaktirajte nas.

 

Cene banera su formirane na bazi mesečnog oglašavanja.

 

PR TEKSTOVI

 

PR TEKST (saopštenje, objava, promotivni tekst) može da sadrži do 3 fotografije, jedan video zapis i maksimalno dva linka, što bi ga činilo privlačnijim za čitalačku publiku, odnosno potencijalne klijente. Sadržaj PR teksta kreirali bi novinari MediaSfere u dogovoru sa nama. Cena uključuje objavljivanje teksta, njegov trajni ostanak na sajtu i jedan dan na istaknutoj poziciji.

CENA: 150 EUR

 

INTERVJU jeste atraktivan način da se predstave dostignuća konkretnog projekta, kompanije, lični uspesi, a radili bi ga dugogodišnji profesionalni novinari koji su saradnici Medijasfere. Može da sadrži ilustracije, fotografije, dokumenta…

CENA: 200 EUR (do 5000 karaktera)

 

REPORTAŽA jeste prilika da pokažete Vaše poslovanje na originalan način. Naši novinari osmislili bi pitku, novinarsku priču o Vašoj kompaniji, protkanu odgovarajućim fotografijama, video zapisima, ilustracijama.

CENA: 250 EUR

 

PR tekst, intervju i reportaža ističu se 24 sata na naslovnoj strani a zatim se prebacuju u sadržinski priipadajuću rubriku.

REKLAME SE POSTAVLJAJU NAKON IZVRŠENE UPLATE

KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .