Marketing

CENOVNIK OGLASNOG PROSTORA

BANERI

· Gornji baner desno

Za period do 3 meseca: 18 EUR (u dinarskoj protivvrednosti) mesečno

Za period od 6 meseci: 12 EUR (u dinarskoj protivvrednosti) mesečno

12 meseci: 120 EUR (u dinarskoj protivvrednosti)

· Gornji baner na vrhu – sredina

Za period do 3 meseca: 80 EUR (u dinarskoj protivvrednosti) mesečno

Za period od 6 meseci: 50 EUR (u dinarskoj protivvrednosti) mesečno

12 meseci: 250 EUR (u dinarskoj protivvrednosti)

· Donji baner desno

Za period do 3 meseca: 20 EUR (u dinarskoj protivvrednosti) mesečno

Za period od 6 meseci: 15 EUR (u dinarskoj protivvrednosti) mesečno

12 meseci: 200 EUR (u dinarskoj protivvrednosti)

Ukoliko ste zainteresovani za postavljanje banera na drugim pozicijama koje nisu navedene ili za kombinacije navedenih pozicija, kontaktirajte nas.

Cene banera su formirane na bazi mesečnog oglašavanja.

PR TEKSTOVI

PR TEKST (saopštenje, objava, promotivni tekst) može da sadrži do 3 fotografije, jedan video zapis i maksimalno dva linka, što bi ga činilo privlačnijim za čitalačku publiku, odnosno potencijalne klijente. Sadržaj PR teksta kreirali bi novinari MediaSfere u dogovoru

sa nama. Cena uključuje objavljivanje teksta, njegov trajni ostanak na sajtu i jedan dan na istaknutoj poziciji.

CENA: 12. 000 dinara

INTERVJU jeste atraktivan način da se predstave dostignuća konkretnog projekta, kompanije, lični uspesi, a radili bi ga dugogodišnji profesionalni novinari koji su saradnici Medijasfere. Može da sadrži ilustracije, fotografije, dokumenta…

CENA: 18. 000 dinara (do 3000 karaktera)

22. 000 dinara (do 5000 karaktera)

REPORTAŽA jeste prilika da pokažete Vaše poslovanje na originalan način. Naši novinari osmislili bi pitku, novinarsku priču o Vašoj kompaniji, protkanu odgovarajućim fotografijama, video zapisima, ilustracijama.

CENA: 25. 000 dinara

PR tekst, intervju i reportaža ističu se 24 sata na naslovnoj strani a zatim se prebacuju u sadržinski priipadajuću rubriku.

REKLAME SE POSTAVLJAJU NAKON IZVRŠENE UPLATE