ŠKURIN

ŠKURIN

ŠKURIN: Pištula

MediaSfera   Tekst : Ksenija Matović Foto : Ksenija Matović     Bonaca se razlivala dlanovima. Curila između prstiju. Meko… Prekrila...

ŠKURIN

ŠKURIN: Južina

MediaSfera   Tekst: Ksenija Matović Foto: Ksenija Matović       Danima je pluta zrakom. Siv od kiše pod noktima. Modar od plime pod kožom...