Književnost

Izabrani eseji i intervjui Davora Džalata (POST) ISTINA (POST) DEMOKRATIJE

MediaSfera

 

Knjiga izabranih eseja i intervjua Davorda Džalta „(Post) istina (post) demokratije“  objavljen je u izdanju MediaSfere u ediciji Reč i misao. Knjiga se nalazi u prodaji u svim boljim knjižarama u zemlji, kao i preko sajta MediaSfera (www.izdavastvo.mediasfera.rs).
U knjizi (Post)istina (post)demokratije sabrano je dvadeset eseja i jedanaest razgovora dr Davora Džalta, koji su nastajali u periodu dužem od deset godina, u kojima autor promišlja i govori na brojne društveno-političke i religijske teme, i predstavljaju sveobuhvatnu sliku svetu u kome živimo.

– Iako su u ove tekstove pretočeni moji pogledi na društvo i religiju, koji se temelje na mom akademskom radu i godinama istraživanja i razmišljanja o ovim temama (čiji su rezultati objavljivani u stručnim akademskim publikacijama, pretežno na engleskom jeziku i za međunarodnu akademsku publiku), knjiga je namenjena širokom krugu obrazovanih građana. Ona je ponuđena svima onima koji imaju potrebu da se pitaju o društvu, da tragaju za odgovorima na goruća pitanja kako u lokalnim tako i u globalnim okvirima, i da artikulišu svoju ulogu u svetu u kome žive – naročito onima koji tragaju za većom kompleksnošću, izvan i iza vrlo pojednostavljenih, a često i bolno banalnih narativa kojima obiluje javna sfera.

I ova knjiga predstavlja poziv na dijalog, na razmenu mišljenja, u svrhu proširivanja i produbljivanja znanja, boljeg razumevanja sebe i drugih, ali i artikulacije konkretnih akcija koje je moguće preduzeti kako bi se stvari unapredile i horizonti ljudske slobode proširili, kaže dr Davor Džalto.

-Prof. Davor Džalto jedan je od najznačajnijih pravoslavnih mislilaca u svetu danas. (Post)istina (post)demokratije donosi jedinstvene analize fenomena obrazovanja, medijske sfere i manipulacija, sa posebnim osvrtom na demokratiju i pitanje odnosa religije i društva, tradicionalnih i ,sekularno-religijskih’ narativa, odnosno političkih ideologija, piše Gordana Jočić, glavni i odgovorni urednik MediaSfere.

-Koristeći ,anarhistički’  pristup kao metodu koja podrazumijeva skeptičnost prema svim strukturama moći, svakoj opresiji, Davor Džalto utjelovljuje testament Josepha Pulitzera onda kada se traži da ne toleriramo nepravdu, da se suprotstavimo demagozima svih vrsta. Kolega Džalto odan je načelima općeg dobra i senzibiliziran za siromašne i socijalno deprivirane, piše u recenziji Drago Pilsel, novinar i teolog, urednik portala Autograf.hr.

dr Davor Džalto je redovni profesor Univerzitetskog koledža u Stokholmu, i predsednik je Instituta za studije kulture i hrišćanstva. Njegov naučno-istraživački i predavački rad vezan je za oblasti političke teologije i filozofije (naročito anarhizma), studija religije i kulture, kao i istorije i teorije umetnosti. Predavao je na više evropskih i američkih univerziteta. U svojstvu autora i priređivača objavio je više od dvadeset knjiga, među kojima se ističu Orthodoxy and Anarchism (Lexington Books/Fortress Academic, 2024), Beyond Capitalist Dystopia (Routledge, 2022), Anarchy and the Kingdom of God (Fordham University Press, 2021) i Yugoslavia: Peace, War, and Dissolution (sa Noamom Čomskim, PM Press, 2018), a autor je i preko sto stručnih i popularnih članaka i eseja.  Umetnički deluje u medijima slikarstva i grafike.

 

 

 

Pratite nas i na našim društvenim mrežama:

Facebook

Instagram

Twitter

LinkendIn
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .