Vizuelna Umetnost

Izložba “Pasaž u salonu, i druga mesta susreta umetnosti i života” u Salonu Oto Bihalji-Merin i Uličnoj galeriji

MediaSfera

 

Foto: Crtež PlemeF20, foto PlemeF20

 

 

Izložba “Pasaž u salonu, i druga mesta susreta umetnosti i života”, rezultat istraživačkog rada sa samoorganizovanim grupama marginalnih umetnika Pleme F20 i Bitlsti, biće otvorena 25. juna u 19 časova u Salonu Oto Bihalji-Merin i 27. juna u 20h u Uličnoj galeriji. Ova kompleksna, dvodelna izložba predstaviće radove kolektiva koji zadržavaju uzbudljivi liminalni status konstantnog proizvođenja sadržaja negde između umetnosti i života.
Autorski tim izložbe čine Milica Ivić, Johanna Marcadé-Mot i Sofija Pašalić i kolektivi Pleme F20 i Bitlsti. Izložba je realizovana kao deo saradnje između Muzeja naivne i marginalne umetnosti i Ulične galerije iz Beograda.

Milica Ivić je povodom izložbe istakla: „Pasaž u salonu i druga mesta susreta umetnosti i života obuhvata dve izložbe koje nastaju zajedno, ali se izlažu na različitim mestima. Naš cilj nije bila samo prezentacija radova kolektiva Biltsti i Pleme F20, što je već dovoljno važno zbog vidljivosti ovih marginalnih grupa umetnika. Zajedno smo pokušali da stvorimo atmosferu i okruženje koje je vezano za kolektivni način nastajanja njihovih radova, ali i način življenja, komunikacije i mogućnosti umetničke artikulacije. Sve svoje radove Bitlsti i Pleme F20 izvode u različitim medijima, uzbudljivo i posvećeno već dugi niz godina. U realizaciji Pasaža u salonu učestvovali su umetnici okupljeni oko AKC Matrijaršija, kao i Aleksandar Popović i Ana Dimitrijević”.

Pleme F20 je samoorganizovani anonimni kolektiv ljudi sa psihijatrijskom dijagnozom šizofrenije F20. Bitlsti su tročlana samoincijativno organizovana grupa koja već 10 godina deluje u okviru AKC Matrijaršija iz Beograda, a čine je korisnici udruženja za podršku osobama sa smetnjama u razvoju Naša kuća. Oba kolektiva su do sada učestvovala na kolektivnim izložbama, performansima, predstavama i koncertima. Ovo im je prva zajednička izložba.

Pasaž u salonu implicira nemoguće, nevidljive kanale kojima se prostori života i umetnosti ukrštaju, a osim toga, ukazuje na istraživanje adekvatnih ili mogućih prostora za izlaganje marginalne umetnosti koja nastaje bez izlagačke svrhe.

Izložba će biti realizovana kao deo završne konferencije ARTIS projekta u organizaciji Fakulteta dramskih umetnosti iz Beograda. Finansiran u okviru programa EU Horizont 2020, ARTIS projekat se bavio transformativnim potencijalom umetnosti na pojedince i društvo. Okupio je istraživače iz različitih naučnih disciplina u cilju proučavanja različitih aspekata umetničkog delovanja. Dokumentovanjem reakcija hiljada ljudi na vizuelnu umetnost širom Evrope, projekat je imao za cilj da razume emocionalne posledice susreta sa umetnošću u institucionalnom (muzejskom, galerijskom), i svakodnevnom urbanom kontekstu.

Autorski tim izložbe je zbog toga za prvu lokaciju izabrao Salon Muzeja naivne i marginalne umetnosti (Beograd/Jagodina), nekadašnji lični i radni prostor koji je pretvoren u galeriju, a za drugu lokaciju pasaž u Bezistanu u kojem je galerija otvorena za prolaznike bez vremenskog ograničenja.  Pitanju transformativne moći umetnosti tim prilazi sa stanovišta da blizina umetnosti i života nema svoj početak u istorijskoj avangardi i ne ogleda se u aktivizmu, nego je oduvek pripadala životu tela i životnim odnosima unutar sveta (B. Kunst).

Izložba u Salonu OBM će trajati do 9. jula, dok će izložba u Uličnoj galeriji biti otvorena do 11. jula 2024. godine. 

 

Pratite nas i na našim društvenim mrežama:

 

 
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .