Događaji

Tribina Velike knjige XX veka: Viktor Frankl, Nečujan vapaj za smislom

MediaSfera

 

 

 

Sreda, 10. april 2024. u 19:00 // Klub Doma omladine Beograda

Ciklus tribina: VELIKE KNJIGE XX VEKA
Predavač: prof. dr Vladimir Gvozden, Filozofski Fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Moderira: Danijela Marković, Institut za studije kulture i hrišćanstva
Viktor E. Frankl je jedan od vodećih evropskih mislilaca i humanista druge polovine dvadesetog veka. Njegova metoda logoterapije i egzistencijalne analize su postali poznati kao “treća” bečka škola psihoterapije. Jedna od njegovih najpoznatijih knjiga je Nečujni vapaj za smislom o kojoj će biti reči na tribini. Knjiga sadrži Fraklove eseje pisane tokom više decenija, od 1947. do 1977. Ovom knjigom, koja je obeležila mnoge generacije intelektualaca širom sveta, Frankl ustaje protiv pseudohumanizma u psihologiji i psihoanalizi, ali i u široj kulturi. Knjiga ukazuje na jedinstvenost svake ljudske ličnosti i na izuzetne potencijale koje ima svaki pojedinac.
 
Institut za studije kulture i hrišćanstva, u saradnji sa Domom omladine Beograda, realizuje tokom 2024. godine ciklus tribina „Velike knjige XX veka” sa ciljem da se pažnja šire, ali i stručne javnosti, skrene na neke od najznačajnijih knjiga objavljenih u dvadesetom veku, koje se bave metafizičkim i religioznim pitanjima, a koje do danas nisu izgubile na svojoj relevantnosti. Cilj je takođe da se publika podstakne na njihovo (ponovno) čitanje i interpretiranje u savremenom kontekstu.

Pratite nas i na našim društvenim mrežama:

Facebook

Instagram

Twitter

LinkendIn

 

 
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .