Lifestyle

Jubilej Gerontološkog društva Srbije: Borba za zdravo starenje

MediaSfera

 

 

Piše: Jasmina Vujadinović

Foto: Pixabay

 

 

 

U Srbiji je 1970. godine prosečna starost stanovništva bila je 32,33 godina, a u populaciji je bilo 9 odsto osoba starijih od 65.godina, dok je danas prosečna starost 43,8 godina, pri čemu je 22,10 odsto stanovnika starije od 65. godina.
Starenje stanovništva, odnosno dugovečnost je jedan od najvećih uspeha čovečanstva, ali i izazova 21. veka. Društva se suočavaju sa povećanim brojem starijih osoba u populaciji što iziskuje prilagođavanje ovim promenama.

-Ovo nije moguće bez prikupljanja dokaza kroz istraživanja, kaže za portal Mediasfera Nataša Todorović, predsednica Gerontološkog društva Srbije, koje je nedavno obeležilo pedeset godina postojanja.

Nataša Todorović, Foto: privatna arhiva

Prema rečima naše sagovornice, Društvo sa jedne strane zagovara  zdravo   starenje   i   preuzimanje   lične   odgovornosti, a sa druge strane se ne zaboravljaju ni oni kojima je potrebna pomoć i podrška i koji ne mogu sami o sebi da brinu.

-Percepcija starenja se mora promeniti. Sa razmišljanja o pružanju pomoći valja preći na obezbeđivanje punopravnog učešća starijih osoba u društvu i puno uživanje njihovih ljudskih prava, podvlači Todorović.

Ona dodaje da pitanja kao što su kućna nega i pomoć u kući su danas još aktuelnije  teme ne samo zbog demografskog starenja, već i zbog promene porodične strukture.

„Najvažnije je obezbediti blagostanje za sve starije građane tokom čitavog životnog veka“

-Kovid   nam   je   skrenuo   pažnju   i   na   izuzetan   značaj   formalnih   negovatelja i medicinskih radnika, u našem slučaju gerijatara i geronto sestara, uz nužnost unapređenja uslova njihovog rada, navodi Todorović.

Najvažnije pitanje je razvoj javnih politika koje će obezbediti blagostanje za sve građane tokom čitavog životnog veka, kao i iskorenjivanje nejednakosti između i unutar generacije, te promovisanje pristupa zasnovanog na ljudskim pravima.

U tom smislu, GDS se zalaže da starije osobe budu ravnopravni članovi društva i bori se za zaštitu starijih osoba od svih oblika nasilja, podstiče istraživanja u ovoj oblasti i zagovara usvajanje Nove Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima starijih osoba.

-Ljudska prava starijih danas su ljudska prava nas samih sutra, zaključuje Todorović.

 

 

Pratite nas i na našim društvenim mrežama:

Facebook

Instagram

Twitter

LinkendIn

 

 

 

 
Dodaj komentar

Click here to post a comment

KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .