Kolumne Sreda u tri reda

SREDA U TRI REDA – Neka vreme bude nagrada naša

MediaSfera

 

 

 

Kolumna predstavlja kratku i dinamičnu formu obraćanja čitaocima i to kroz: Red Pregleda namenjen je aktuelnom, izdvojenom događaju iz sveta religije i kulture, nije analiza zbivanja, već predloženo zajedničko čitanje i pitanje. Red Pogleda je namenjen da skrene pažnju i oko na stvaralaštvo i nove ideje iz sveta umetnosti, zanata i kulture. Prepo(r)uka koja sledi je zamišljena kao objedinjenje dva prethodna reda. Ona usmerava i ukrepljuje duh, da ne zaostaje za telom koje hoda u svetu.
Autor: Danijela Marković

Fotografija: Anđela Grozdanić

 

Pregled

U duhu dana koje slavimo, i novih i starih kalendara, listanja stranica sa datumima koje nekada razumemo kao stvar dogovora i tablicu po kojoj ispisujemo naša lična dešavanja i praznike, a nekada kao nešto što nas deli i razlikuje od drugog. Oba uzevši, izdvajam i preporučujem jedan kalendar koji slavi svakog čoveka i njegove praznike – lične i zajedničke. MEĐURELIGIJSKI KALENDAR – posvećen je svim susretima ljudi dobre volje. Marijana Ajzenkol, autorka kalendara koji je evidentiran u biblioteci u Londonu kao autorsko delo, kao i u Srbiji, izdaje kalendar već dvadeset i četiri godine. Kalendar krasi freska koja datira iz 12. veka i predstavlja Jevreje, hrišćane i muslimane kako sede u Avramovom (Abrahamovom), (Ibrahimovom) krilu. Zajedno. Kalendar grafički oprema Marina Đorđević, a štampa „Školski servis Gajić”. Namera autorke, čini se, i jeste jasna i pregledna, i ona kao nastavnik matematike, ali i čovek zajednice upućuje da makar pregledom na svaki dan i datum u godini podseti da slavi svaki čovek u Bogu, pa i oni koji pokušavaju da Ga nađu ili imenuju. Crvena slova pišu i drugi i drugačiji – crna, zelena i slova drugih boja. Svako boji, ne da bi se odvojio od drugog, već da pokaže da je deo palete sveta.

Pogled

Pogledi su počeli da se ne odvajaju od Pregleda i ove nedelje o vremenu, a istom duhu pa i akterima iz Pregleda. Predlažem vašem pogledu – Mah-klub poštovalaca vremena. Ti Poštovaoci poštovaće i vaše vreme, i to često organizujući tematske susrete u biblioteci „Sveti Sava” u Zemunu. Na tim skupovima učestvuju, čitaju, diskutuju profesori, sveštenici, teolozi, kulturolozi, muzičari, umetnici, učenici i građani. „Reč i Reči” tema koja nas očekuje i u narednim mesecima samo je jedna od obilja zanimljivih tema koje donose pred nas i čuvaju u vremenu. Ovakvi Poštovaoci vremena osnovani su 2011. godine, kao Klub i udruženje, a ciljevi su im iz oblasti kulture, religije, obrazovanja, kao i umetnički programi i prateće aktivnosti u vezi sa verskim studijskim putovanjima. Upoznavanje i poštovanje različitih tradicija, negovanje kulture mira, čuvanje ženskog dostojanstva samo su deo programa i tema koje Ljudi od ovog vremena žele da sačuvaju i za vreme koje ne prolazi. Čuvar i jedan od osnivača Kluba je pomenuta autorka kalendara Marijana Ajzenkol i njen doprinos i rad na polju međureligijskih aktivnosti poznat je još od 2000. godine u tadašnjem Međureligijskom centru. Koordinasala je još iz tog vremena međuverski dijalog u Srbiji kao jedina žena i laik. Marijana je završila teorijsku matematiku i pišući posle tih studija o Problemu postojanja, nije izbegla ni lična ni naučna pitanja o postojanju Boga. Njena misija nije deo nekog projekta već svedočenje živog dijaloga i vaspitanja koje uspešno prenosi kao nastavnik matematike i skreće pažnju da je saznanje o sebi i saznanje o drugome, drugima, a sa time se razvija i iskreno poštovanje za sve(t) koji delimo kao zajedničko Vreme i Prostor. Ovde nema dovoljno prostora za sva Marijanina dela, a pozivam da imate vremena da pogledate, pregledate i čujete sve što mreže i drugi mediji nude i još bolje je upoznate uživo na razgovorima o veri u biblioteci „Sveti Sava” u Zemunu.

Prepo(r)uka

Slavlje može da počne, rađa se Bog kao Čovek! Sve ostalo što se čini da nije za slavlje je put Čoveka do Boga. To je saplitanje i uplitanje u vreme i prostor koje teško da će bilo koja matematika moći da razreši. Rešenje se rodilo, ovaj postupak rešavanja zadatka je malo prašnjav i zahtevan, ali samo zato što ga životom nazivamo. Dakle, da živimo u tomovima, a mudro celinu prepoznamo. Život (Bogo)Čoveka je život bez tačke

 


Danijela Marković

Danijela Marković je pravoslavni teolog i religiolog, a javnost je najviše prepoznaje kao kulturologa. Bavi se promocijom kulture, dijaloga među kulturama, a najpre među ljudima. Oni koji je dobro poznaju kažu da ima lice izoštreno preosetljivošću i obasjano duhovnom intuicijom.

Ta intuicija je dovodi do novih izazova i uvida koje deli sa čitaocima organizujući mnoge kulturne događaje, a u saradnji sa drugim urednicima – i publikacije koje okupljaju imena iz akademskog sveta i njihove radove.


 

 

 

Pratite nas i na našim društvenim mrežama:

Facebook

Instagram

Twitter

LinkendIn

 

 

 

 
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .