Kolumne Sreda u tri reda

SREDA U TRI REDA – Krivine i sigurna stajališta

MediaSfera

 

 

Kolumna predstavlja kratku i dinamičnu formu obraćanja čitaocima i to kroz: Red Pregleda namenjen je aktuelnom, izdvojenom događaju iz sveta religije i kulture, nije analiza zbivanja, već predloženo zajedničko čitanje i pitanje. Red Pogleda je namenjen da skrene pažnju i oko na stvaralaštvo i nove ideje iz sveta umetnosti, zanata i kulture. Prepo(r)uka koja sledi je zamišljena kao objedinjenje dva prethodna reda. Ona usmerava i ukrepljuje duh, da ne zaostaje za telom koje hoda u svetu.
Autor: Danijela Marković

Fotografija: Anđela Grozdanić

 

Pregled

Ovenedeljni pregled je kao lekarski. Lekarski zato što treba za sve nas da utvrdi stanje i sve nas da izleči. Danas bi najbolje bilo izlečiti se od obilja informacija i onoga što one donose ili preciznije rečeno, odnose iz naše svakodnevice. Lekarski pregled za ovu nedelju, odnosno lek za naredne dane, bila bi poseta Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. U Galeriji je 8. decembra postavljena i otvorena IZLOŽBA KOPIJE FRESAKA Jaroslava Kratine, iz zbirke Fakulteta likovnih umetnosti. Trajaće do 21. decembra i otvorena je svakog radnog dana. Izložba ujedno predstavlja višegodišnji projekat i stogodišnji jubilej od prve kopije fresaka iz srednjovekovnih manastira koje je ovaj značajni autor uradio. Projekat je važan, jer je obuhvatio jedanaest dela iz zbirke fakulteta koji su restaurirani. Celokupan proces restauracije i konzervacije je započet 2019. godine, posle koga su usledila studijska istraživanja i tekstovi koji su posvećeni Jaroslavu Kratini, njegovom životu i radu. Prvi put se njegovi radovi izlažu kao celina u javnosti i to ovu izložbu čini još zanimljivijom. Pomenuti autor se specijalizovao za fresko slikanje, a bio je angažovan za stvaranje prvobitne zbirke Galerije fresaka u Beogradu. Na ovom projektu su radili mnogi profesori, muzejski savetnici i kustos – dokumentaristi. Koliko pregleda lekarskih, kako ih ovde nazivamo, jesu obavili timovi ljudi koji su želeli da izleče jedno vreme od zaborava, a sadašnjem daju smisao? Mnogo – nadam se, kao i naših poseta izložbi.

Pogled

Neka ostane lekovit i zadrži se na stranicama nove knjige pod nazivom „Tradicija naroda srpskog” koju je napisao Sima Trojanović, prvi srpski školovani etnolog. Bio je akademik, izučavao srpsku tradiciju, a sistematičnost i svestranost su njegove radove uvrstili u najznačajnije u etnologiji. Jedan mladi umetnik je nedavno u televizijskoj emisiji izjavio da kada bi znali svi u Srbiji svoju dugačku i bogatu istoriju i tradiciju, verovatno bi se sa više i poštovanja i radosti nosili i sa ovim danima, i nada ne bi gasla da smo i mi tradicije deo. Mladi umetnik me podsetio na autora pomenute knjige i njegova istraživanja, koja su mu omogućila da sagleda srpski narod kroz običaje, praznike, verovanja i prikaže ih i protumači njihova značenja. Izdavač je Srpska književna zadruga, a pomenuta knjiga predstavlja šestu knjigu 115. redovnog kola. Da sva kola lekovita budu i pogled bistar da se stvarnost pročita tradicijom koja govori i sada.

Prepo(r)uka

Da se okitimo knjigama, događajima i ljudima. Da rečima poklonimo više nego materijalnim stvarima, da se okupamo u smislu, a ukrepimo u dobru. Nije lako, ali je doslovno jedini provereno ispravan put. Proverili su ga oni čija su imena i u ovoj kolumni i mnoga druga koja će kolumna tek pomenuti. Pominjanje nije puko sećanje, to je nastavak života. Nastaviti život nije puko kretanje po pravoj liniji. Ima i krivina i stajališta. Pogleda i pregleda carinskih. Da se setimo da mi carinu biramo kada znamo put. Ko vas pregleda?

 


 

Danijela Marković

Danijela Marković je pravoslavni teolog i religiolog, a javnost je najviše prepoznaje kao kulturologa. Bavi se promocijom kulture, dijaloga među kulturama, a najpre među ljudima. Oni koji je dobro poznaju kažu da ima lice izoštreno preosetljivošću i obasjano duhovnom intuicijom.

Ta intuicija je dovodi do novih izazova i uvida koje deli sa čitaocima organizujući mnoge kulturne događaje, a u saradnji sa drugim urednicima – i publikacije koje okupljaju imena iz akademskog sveta i njihove radove.


 

 

 

Pratite nas i na našim društvenim mrežama:

Facebook

Instagram

Twitter

LinkendIn

 

 

 

 
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .