Događaji

Muzej nauke i tehnike: Predavanje Kvantni kompjuter za stvaraoce

MediaSfera

 

 

 

Predavanje na temu „Kvantni kompjuter za stvaraoce“, Nataša Skult, osnivač i direktor kompanije MiTale za produkciju video igara, interaktivni dizajn i gejmifikaciju (Finska), će održati u Muzeju nauke i tehnike, u petak, 24. novembra 2023. godine, u 18 časova.
Na predavanju će biti reči o revoluciji u razvoju računarske tehnologije – kvantnom računaru, na kojem Nataša Skult radi već nekoliko godina. Nataša će posetioce upoznati sa njegovim karakteristikama i mogućnostima, s obzirom da kvantni kompjuter ne koristi klasične računarske čipove, klasične procesore niti memorijske čipove, već koristi fenomen u fizici poznat kao kvantna superpozicija. Svaki zadatak kvantni računar rešava gotovo trenutno (nekoliko miliona puta brže od klasičnih računara). Nataša će posetioce upoznati sa njegovim mogućnostima pri stvaranju interaktivnog dizajna, dizajna igrica, VR i slično.

Nataša Skult

Rođena je 1984. godine u Beogradu. Magistrirala je na Fakultetu primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, odsek zidna umetnost, na kom je prethodno bila student generacije (diplome i nagrade Fondacije „Branko Šotra“ i „Aleksandar Tomašević“), a 2009. godine bila je dobitnica srpske nacionalne nagrade „Sv. Sava“, za poseban doprinos razvoju obrazovanja u Srbiji.

Doktorand je na Univerzitetu u Turku (Finska). Osnivač je i direktor kompanije MiTale iz Finske, koja se bavi produkcijom video igara, interaktivnim dizajnom i gejmifikacijom. Član je finske i međunarodne industrije igara, predsednica udruženja W Love Games i predsednica-emeritus IGDA (International Game Developer Association). Pored industrijskog angažmana, aktivna je u akademskim istraživanjima interaktivnog dizajna sa kvantnim računarstvom, predaje kurseve iz dizajna igara i digitalne umetnosti na Univerzitetu u Turkuu.

Oblast delovanja

Nataša Skult bavi se temom interaktivnog pripovedanja u pravljenju video igre baziranoj na kvantnom kompjuteru. Ovakva praksa uveliko se koristi u industrijama od marketinga i PR-a do razvoja softvera i igara, ujedno zahtevajući multidisciplinarni pristup u dizajnu interakcije, izboru platforme i pristupačnosti u primanju, razumevanju i interakciji na smislen način sa datim sadržajem. U ovom projektu Nataša želi da istraži trenutno najbolje prakse u interaktivnom pripovedanju sa najnovijim dostupnim tehnologijama i njihove performanse sa specifičnim zahtevima kvantnog kompjutera. Većina tema kojima se Nataša bavi u vezi je sa za interaktivnim pripovedanjem, vizuelnim  i narativnim dizajnom, igrifikacijom i korišćenjem tehnologija za igre van zabavnog biznisa (a koje u sebi i dalje ostaju zabavne). Njena stručnost je u radu sa IP adresama i brendovima trećih strana, posebno u kreiranju igara zasnovanih na poznatom brendu.

 

Pratite nas i na našim društvenim mrežama:

Facebook

Instagram

Twitter

LinkendIn

 

 
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Austrijski filmski festival 2024

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .