Događaji

Politička krivica, samoća i psihoanaliza izdajstva. Predavanje dr Nine Krajnik

MediaSfera

 

 

Biblioteka grada Beograda, međunarodni psihoanalitički pokret Lakan Balkan i Slovenačko društvo za lakanovsku psihoanalizu pozivaju na predavanje psihoanalitičarke dr Nine Krajnik ‘Politička krivica, samoća i psihoanaliza izdajstva’. Pradavanje će se održati u utorak, 21. novembra 2023. godine od 19h do 20h u Biblioteci grada Beograda (Kneza Mihaila 56, Beograd).
Predavanje će se usresrediti na psihoanalitičku proradu agonije koju proizvode političke krivice, na pitanja sumnje u drugog, samoću kao efekat napuštanja, a i na mogućnost prevazilaženja bola, revitalizacije i novog života nakon traume. Na osnovu dve figure izdajnika iz postulata hrišćanstva – Juda Iskariotski kao simbol političke izdaje i Petar kao simbol ljubavne izdaje – predavanje će ispostaviti psihoanalitičku tezu, da je izdajnik neko, koji veruje da će putem izdaje moći da izbegne vlastitu kastraciju, a heroj neko, koga je moguće izdati bez kazne. Na toj osnovi se kreću i aktuelna pitanja politike, koja u prepletu društvenog i intimnog demonstriraju tezu psihoanalitičara Žaka Lakana, da je nesvesno politika.

Predavač: dr Nina Krajnik je lakanovski psihoanalitičar, doktor filozofije, osnivač međunarodnog psihoanalitičkog pokreta Lakan Balkan, predsednik Slovenačkog društva za lakanovsku psihoanalizu i glavni i odgovorni urednik izdavaštva Juno. Radila je u Francuskoj, Švajcarskoj, Australiji i Novom Zelandu. Oblasti rada: ratne traume, psihoanaliza novih simptoma, odnos između psihoanalize i politike.

Predavanje dr. Nine Krajnik uključuje intervenciju na temu ‘Diskursi koji ubijaju’ Vanje Stojanovića, psihoanalitičara u formaciji, člana međunarodnog psihoanalitičkog pokreta Lakan Balkan, člana Slovenačkog društva za lakanovsku psihoanalizu, osnivača i člana Instituta za psihoanalizu novih simptoma.

Ulaz je slobodan.

 

Pratite nas i na našim društvenim mrežama:

Facebook

Instagram

Twitter

LinkendIn

 

 

 

 

 
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .