Kolumne Sreda u tri reda

SREDA U TRI REDA Zabadava dobiste – zabadava dajte

MediaSfera

 

 

Kolumna predstavlja kratku i dinamičnu formu obraćanja čitaocima i to kroz: Red Pregleda namenjen je aktuelnom, izdvojenom događaju iz sveta religije i kulture, nije analiza zbivanja, već predloženo zajedničko čitanje i pitanje. Red Pogleda je namenjen da skrene pažnju i oko na stvaralaštvo i nove ideje iz sveta umetnosti, zanata i kulture. Prepo(r)uka koja sledi je zamišljena kao objedinjenje dva prethodna reda. Ona usmerava i ukrepljuje duh, da ne zaostaje za telom koje hoda u svetu.
Autor: Danijela Marković

Fotografija: Anđela Grozdanić

 

Pregled…

…ovonedeljni vraćam, zaustavljam, premotavam, pamtim i učim iz emisije Agape sa Agape kanala (potražite ga na YouTube-u). Autor emisije je Aleksandar Gajšek, dugogodišnji prijatelj smisla i nas pojedinačno, a značajno sabranih u zajednici koju zovemo Crkva. Pored svega što sam mislila da znam o agapama etimološki i ontološki, uvek mi kao gordost zaliči svoje znanje pred onim šta drugi svedoče, uče i znaju. Gordost se ipak ne trenira srećom, pa brzo i prođe, a nadiđu je divljenja i ukazivanja časti drugom i drugačijem. To se već trenira – ljubavlju. Nešto srećom, nešto ljubavlju. Kakve god da su nam sprave i tegovi olakšaju pred saznanjem koje je u poslednjoj emisiji autor sa gostom – uvaženim profesorom i doktorom Goranom Milašinovićem doneo pred nas, gledaoce, upijaoce. U par redaka se ne može, a i ne treba prepričati mnogo književnih i lekarskih dela gosta, mada ne bih ni autora odvojila od takvih uspeha bezgordnih, a velikih. Saznanje o empatiji, higijenskoj humanosti i stvarnoj, podstaklo me da mislim i o svojoj i onima koje primam kao takav čin. Zapitaće i vas sigurna sam dokle ste/smo stigli sa požrtvovanjem, ako uopšte postoje lestvice na tom putu. Iz emisije učim ili sam tako razumela da se sa time čovek rađa i već si na vrhu, a i u neprestanoj niziji pred problemom koji rešavaš kao i besrebrenici lekari koje ćemo uskoro slaviti, pa nije ni čudo da su i emisije i događaji koje pominje emisija i humanost francuskih lekara pedesetih godina na našim prostorima kao neko slavoslovlje i navečerje praznika Kozme i Damjana ‘koja zabadava dobiše i zabadava dadoše’.

Pogled…

…se uči dok ga ima. Tako su nas ove nedelje naučili učenici osmog razreda osnovne škole Sveti Sava u Nišu – Aleksa Ranđelović i Aleksa Đošić – koji su na letnjem raspustu pomoću dva mobilna telefona snimili film pod nazivom „Da sam ja Ti” u trajanju od 20 minuta, a o studentima Andreju Raduloviću i Nikoli Radojloviću i problemima sa kojima se sreću usled svojih drugačijih potreba. Potrebe nisu posebne, kako autori i poručuju, već različite kao što smo svi mi. Velika poruka ovih mladih ljudi, a sada već okupljenih, ne u humanosti higijenskoj nego delatnoj i stvarnoj, živoj je da ‘budemo najbolji u nečemu što volimo’.

Prepo(r)uka…

…oslonjena na pregled i pogled ‘da budemo najbolji u nečemu što volimo’ uz dodatak DA i (ZA)VOLIMO. Ako (za)volimo i zavole nas opet neki drugi, treći, mnogi i mnogo nas, njih, može ustanoviti novi poredak bez zakona jačeg i moćnijeg. Zavoleti – znači biti najbolji od svih mogućnosti koje su čoveku date.

 


Danijela Marković

Danijela Marković je pravoslavni teolog i religiolog, a javnost je najviše prepoznaje kao kulturologa. Bavi se promocijom kulture, dijaloga među kulturama, a najpre među ljudima. Oni koji je dobro poznaju kažu da ima lice izoštreno preosetljivošću i obasjano duhovnom intuicijom.

Ta intuicija je dovodi do novih izazova i uvida koje deli sa čitaocima organizujući mnoge kulturne događaje, a u saradnji sa drugim urednicima – i publikacije koje okupljaju imena iz akademskog sveta i njihove radove.

Pored akademskog stvaranja upustila se u vode poezije i proze. Njen stil je istovremeno ozbiljan i lepršav, a sadržaji o kojima govori i piše predstavljaju bogate mozaike ličnih utisaka, multimedijalne sinestezije i široke religiološke erudicije.

 


 

Pratite nas i na našim društvenim mrežama:

Facebook

Instagram

Twitter

LinkendIn

 

 

 

 
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

21. Beogradski festival igre

53 Beogradski fashion week

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .