Kolumne Sreda u tri reda

SREDA U TRI REDA – Baština

MediaSfera

 

 

Kolumna predstavlja kratku i dinamičnu formu obraćanja čitaocima i to kroz:

Red Pregleda namenjen je aktuelnom, izdvojenom događaju iz sveta religije i kulture, nije analiza zbivanja, već predloženo zajedničko čitanje i pitanje. Red Pogleda je namenjen da skrene pažnju i oko na stvaralaštvo i nove ideje iz sveta umetnosti, zanata i kulture. Prepo(r)uka koja sledi je zamišljena kao objedinjenje dva prethodna reda. Ona usmerava i ukrepljuje duh, da ne zaostaje za telom koje hoda u svetu.
Autor: Danijela Marković

Fotografija: Anđela Grozdanić

Pregled

Nijedne nedelje ne može se zanemariti postojanje sukoba – ličnih, nacionalnih, državnih i niz razvrstavanja po kojima smo kao ljudi odlučili da živimo. Jedan ovonedeljni razgovor me podsetio i uverio da mnogi ne znaju za postojanje Instituta za srpsku kulturu koji se nalazio u Prištini, sada u Leposaviću. Na Kosovu i Metohiji još posle Drugog svetskog rata osnivaju se škole, fakulteti, naučna društva i instituti. U to vreme, inicijativa za osnivanje pomenutog Instituta potekla je od Univerziteta u Prištini, gde se nastava odvijala i na srpskom i na albanskom jeziku. Ova naučno-istraživačka institucija se bavi prikupljanjem građe iz srpskog kulturnog i umetničkog nasleđa kojem je pretio zaborav, posebno kada je reč o usmenom predanju i narodnom stvaralaštvu. Ideju osnivača i danas prati Institut, i jeste multidisciplinarna naučna institucija sa odeljenjima za srpski jezik, književnost, nacionalnu istoriju, istoriju umetnosti, etnološko i etno-muzikološko odeljenje sa naučnom bibliotekom. Izdaju časopis Baština i mnoga druga monografska izdanja. U svom poglavlju i pregledu skrećem pažnju na podele i sukobe, a u nastavku obaveštavam o čuvanju i baštinarstvu jedne tradicije, naroda, reči, umetnosti i dela. Put nauke nije put Spasenja, a time i opšteg mira za sve, no put nauke i umetnosti, čuvanja predanja i ponavljanje možda jeste put i putokaz na koji nas i reč simbolično upućuje – poći po nešto novo sa (sa)znanjem (starim) koje imamo i koje treba da sačuvamo.

Pogled

Odeljak teksta bi u ovoj nedelji trebao da bude prvi jer je zastao na novoj knjizi Marije Jeftimijević Mihajlović koja je pravu meru našla i u ličnom i stvaralačkom životu, da čuva predanje, izučava, svedoči, uči i bude učitelj, a uvek ponavljajući – po novo ići. Ona je saradnik i istraživač Instituta za srpsku kulturu i sada će biti jasnije da je tekst pregledom, pogledom i poukom potekao iz jedne tačke, a u želji da svi, kao na lekovitim i terapijskim crtežima na koju nas moderna vremena upućuju kao na nešto novo, spojimo svoje tačke (sa)znanja sa drugima i učinimo predanje ne samo da živi, već i da ljudi koji su sada živi nađu način i smisao da to i ostanu. Knjiga se zove „Hram tišine”, i prva je zbirka njenih pesama. Može li glasnija biti knjiga i njene reči, proverite i u drugim njenim publikacijama. Pitajte nju i o knjigama drugih autora, reći će vam na koji način su spojili sve tačke i izvan kruga otišli po Novo.

 Prepo(r)uka

…koja kao logo i uvod u Institut za srpsku kulturu, ali i Marijino stvaralaštvo stoji je:

„…Da pravi budu putevi vaši i noge vaše neće se spoticati”, Sveti Sava. Redak kratki od mojih reči je da se i krivi putevi i polomljene noge mogu ispraviti ako znamo gde idemo. Brzina i razdaljina će se menjati, ali cilj će ostati uvek isti.

 


Danijela Marković

Danijela Marković je pravoslavni teolog i religiolog, a javnost je najviše prepoznaje kao kulturologa. Bavi se promocijom kulture, dijaloga među kulturama, a najpre među ljudima. Oni koji je dobro poznaju kažu da ima lice izoštreno preosetljivošću i obasjano duhovnom intuicijom.

Ta intuicija je dovodi do novih izazova i uvida koje deli sa čitaocima organizujući mnoge kulturne događaje, a u saradnji sa drugim urednicima – i publikacije koje okupljaju imena iz akademskog sveta i njihove radove.

Pored akademskog stvaranja upustila se u vode poezije i proze. Njen stil je istovremeno ozbiljan i lepršav, a sadržaji o kojima govori i piše predstavljaju bogate mozaike ličnih utisaka, multimedijalne sinestezije i široke religiološke erudicije.

 


 

Pratite nas i na našim društvenim mrežama:

Facebook

Instagram

Twitter

LinkendIn

 

 
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .