Književnost

Nova knjiga Boža Stojanovića „Zaustavljeni uspon Nikole Mirkovića“

MediaSfera

 

Foto: Arhipelag

 

Nova knjiga Boža Stojanovića Nikola Mirković: Zaustavljeni uspon objavljena je u izdanju Arhipelaga u ediciji Summa. Reć je o životnoj i intelektualnoj biografiji Nikole Mirkovića (1915-1944).
Rođen u Jagodini na početku Prvog svetskog rata, Nikola Mirković je poginuo pri kraju Drugog svetskog rata, nedaleko od Visa, u bombardovanju nemačke avijacije. Iako je živeo kratko, Mirković je ostavio impresivan opus u oblasti ekonomske nauke i političke publicistike, najvećim delom ostvaren u poslednjim godinama života u vodećim naučnim časopisima u SAD. Tokom Drugog svetskog rata Mirković je bio ekonomski savetnik jugoslovenske vlade, šef Kancelarije za posleratnu ekonomsku obnovu Jugoslavije, član Ekonomskog komiteta Informacionog ureda Ujedinjenih nacija.

Ključne teme Nikole Mirkovića u njegovom ekonomskom opusu su: ekonomska teorija, tokovi svetske trgovine, italijanska privreda između dva svetska rata i politička ekonomija italijanskog fašizma, demografski problemi Jugoslavije, ekonomska istorija Dubrovnika.

Božo Stojanović rekonstruiše i od zaborava otrže život i delo Nikole Mirkovića, mladog čoveka velike intelektualne radoznalosti i ostvarenosti, ali i prerano zaustavljenog uspona.

– Odlučio sam se na to da Mirkovićevo stvaralaštvo predstavim prema ključnim temama kojima se bavio, odnosno da njegove radove razvrstam u nekoliko tematskih celina koje se gotovo same nameću. Najpre su to radovi koji se bave ekonomskom teorijom i to uglavnom (ne i isključivo) ekonomskom teorijom u SAD. Mirković je pisao o nekoliko uticajnih ekonomista tog, inače veoma dinamičnog, perioda u razvoju ekonomske nauke. Pri tome on nije birao neke sporedne autore i teme, već one koji su bile u prvom planu. Drugu celinu čine radovi koji se odnose na tokove svetske trgovine. U Mirkovićevo vreme ovo je bila veoma značajna tema i na nju su se osvrtali brojni autori različitih teorijskih i ideoloških orijentacija.

Treću grupu čine radovi koji se odnose na italijansku privredu međuratnog doba, a kruna tog istraživanja je Mirkovićeva doktorska disertacija koju je objavio i kao knjigu. Četvrtu celinu predstavljaju analize demografskih problema (u prvom redu Jugoslavije), a petu, najkraću, njegov prilog razumevanju ekonomske istorije Dubrovnika. Ključne teme na koje se osvrtao bile su veliki izazovi njegovog vremena i on se u njih s punom snagom i s nesumnjivim talentom unosio. Nikola Mirković bio je izuzetno vredan i posvećen istraživač koji je, pre svega, mnogo čitao i učio. Reč je o spoju izuzetne intelektualne znatiželje i velikog radnog kapaciteta, što je imalo kao posledicu da je pisao o brojnim knjigama iz različitih naučnih oblasti, a više prikaza je objavio i u svetski uticajnim časopisima – kaže dr Stojanović.

Božo Stojanović 

Zaposlen na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u zvanju redovnog profesora. Predmeti njegovog naučnog interesovanja su metodologija društvenih nauka, istorija ekonomske misli, teorija igara, mikroekonomija, „austrijska“ teorija, ekonomija rada, ekonomija tranzicije. Član je uređivačkog odbora časopisa Panoeconomicus i Economic Annals.

Stojanović je, pored većeg broja članaka, objavio knjige: Tržišta rada i problemi zaposlenosti u Evropskoj uniji (1997); Teorija igara – elementi i primena (2005); Tranzicija u Srbiji – privredno lutanje (2005); Crtice o knjigama, idejama i ljudima (2007); Teoretičari liberalizma, koautor sa Ilijom Vujačićem i Draganom D. Lakićevićem (2007); Osnove austrijske teorije (2008); Nadnice u ekonomskoj teoriji – knjiga I: pregled ključnih teorija (2008); Nadnice u ekonomskoj teoriji – knjiga II: nadnica kao ishod pregovaranja (2011), Osnove austrijske teorije (drugo, izmenjeno i dopunjeno izdanje, 2021) i Ideje u vremenu (2021).

 

 

Pratite nas i na našim društvenim mrežama:

Facebook

Instagram

Twitter

LinkendIn

 

 
Meni su rekli da vi postojite

Pre nego što je došao Laki

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

21. Beogradski festival igre

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .