Vizuelna Umetnost

Produženo trajanje svih izložbi u Muzeju savremene umetnosti do 25. septembra

MediaSfera

 

Foto: Grad: mesto identiteta, foto: Bojana Janjić

 

Trajanje izložbi Grad: mesto identiteta, Rez-linija-otisak i Plava izložba u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu produženo je do 25. septembra.
Na izložbi Grad: mesto identiteta, na drugom i trećem nivou MSUB, predstavljeno je oko 130 dela iz kolekcije Muzeja savremene umetnosti, iz svih postojećih zbirki: Zbirke slikarstva od 1900. do 1950, Zbirke slikarstva posle 1950, Zbirke papirnog materijala (grafika, crtež, akvarel i dr.), Zbirke skulpture i instalacije i Zbirke fotografije, filma, videa i digitalnih medija. Izložba problematizuje načine na koje urbana sredina može da se posmatra kao mesto gradnje i kontinuiranog formiranja identiteta, ne samo osnovnog/suštinskog već i  umetničkog. Kustoskinje su Una Popović, Svetlana Mitić, Mišela Blanuša, Žaklina Ratković, i Rajka Bošković.

Izložba Rez – linija – otisak na 4. i 5. nivou MSUB je rezultat studijskog rada na umetničkim delima iz kolekcije Muzeja koja su postavljena u svojevrsnu tematsko-interpretativnu relaciju sa savremenim umetničkim praksama i produkcijom. Sam naziv izložbe upućuje na fenomen grafičkog medija, koji u periodu između dva svetska rata u Kraljevini Jugoslaviji postaje sve zastupljeniji u praksama umetnika koji su u jednostavnosti i vizuelnoj snazi grafike, kao i njenim mogućnostima multiplikovanja, prepoznali potencijal za direktniji kritički iskaz o društveno-političkoj realnosti, neposredniju komunikaciju sa širom javnošću i bržu distribuciju socijalno angažovane poruke. Kustosi izložbe su Mišela Blanuša i Miroslav Karić.

Plava izložba osmišljena je kao interaktivni poligon za doživljaj moderne i savremene umetnosti kroz značenja i simboliku plave boje. S namerom da na primeru percepcije i doživljaja boje istakne jedinstvenost svakog pojedinca, njihovo pravo na individualnost, sopstvenu percepciju, doživljaje, misli, stavove, izbore, izložba postavlja pitanja o značaju boje i načinima doživljaja ovog fenomena. Kustoskinje izložbe su Senka Ristivojević i Katarina Krstić.

Za sve izložbe su organizovana javna vođenja subotom u 13h i četvrtkom u 18h, dok će u okviru Dečijeg kluba biti organizovana radionica.

Posetioci mogu da pogledaju izložbe svakim danom (osim utorkom) od 10 do 18 časova, a četvrtkom od 12 do 20 časova.

 

Pratite nas i na našim društvenim mrežama:

Facebook

Instagram

Twitter

LinkendIn

 

 
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .