Vizuelna Umetnost

Izložba „Između zavese i prozorskog okna“ Bernarda Bela

MediaSfera

 

 

Samostalna izložba „Između zavese i prozorskog okna“ portugalskog sliikara Bernarda Bela otvorena je sinoć, u petak, 23. juna 2023. godine, u Galeriji Centar 424 u Prizrenskoj ulici broj 9.
Izloženi su crteži u gvaš tehnici koji su nastali tokom umetnikovog rezidencijalnog boravka u Beogradu.

Crteži su odraz Bernardove redovne slikarske prakse i pristupaju nekim od problema u slikarstvu, kao što su boja, linija i figuracija. U kompozicijama se nalaze dva različita elementa – ljudska figura i pejzaž koji je u funkciji pozadine figure. Pozadina nije statična i ne miruje. Umesto toga, pozadina prodire kroz figuru i hijerarhija elemenata se konstantno zamagljuje.

Figuracija u radu Portugalca Bernarda Bela ima različite reference, kao što su modernizam 20. veka i imaginacije anonimnih slika koje se nalaze na Guglu.

Bernardo Belo rođen 1988. godine je u Lisabonu. Studirao je vizuelne umetnosti u Lisabonu, a usavršavao se u Londonu i Nju Jorku. Iza sebe pored više grupnih izložbi ističe kao značajnije Ubijajući me nežno (2023), Vrela tela (2017) i Rep maše psom (2020). U Berlinu živi od 2021. godine.

 

Pratite nas i na našim društvenim mrežama:

Facebook

Instagram

Twitter

LinkendIn

 

 
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .