Događaji

Izložba arhitektonsko-urbanističkog rešenja arheološkog lokaliteta Belo Brdo ispred GO Grocka

MediaSfera

 

 

Foto: Nacionalna platforma Srbija stvara

 

 

Izložba pobedničkog projekta na Međunarodnom konkursu za urbanističko rešenje arheološkog lokaliteta Belo Brdo u Vinči će biti dostupna javnosti od četvrtka, 8. juna 2023. godine, na platou ispred GO Grocka, Bulevar oslobođenja 39.
Na izložbi će biti predstavljen pobednički rad međunarodnog konkursa koji realizuje Vlada Republike Srbije pod pokroviteljstvom Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, u sklopu trogodišnjeg kapitalnog projekta “Rekonstrukcija, revitalizacija i prezentacija arheološkog lokaliteta Belo brdo u Vinči”, poverenog Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture Beograd, nosiocu investicionih prava.

Stručni žiri dodelio je prvu nagradu rešenju “Memorija tla”, studija “AKVS arhitektura” iz Beograda, autora Anđele Karabašević Sudžum, Vladislava Sudžuma i projektanata Marije Matijević, Dunje Dedić, Nenada Pavlovića i Vuka Zlatkovića.

“Lokalitet Vinča Belo Brdo je ovim konkursom dobio sjajno rešenje koje istovremeno prati moderne međunarodne trendove, a podržava prezentaciju svih elemenata prezentacije neolitske Vinčanske kulture. Samim tim, Vinču Belo Brdo će svrstati u red najatraktivnije predstavljenih svetskih arheoloških lokaliteta, što je nešto što smo dugo dugovali našem nasleđu i što, najzad, poštujemo. U komunikaciji sa UNESKO – m kako bi Arheološki lokalitet Belo brdo u Vinči bio uvršten na UNESKO – vu listu svetske kulturne baštine.” – objašnjava dr Miroslav Kočić, izvršni menadžer projekta “Rekonstrukcija, revitalizacija i prezentacija Arheološkog lokaliteta Belo brdo u Vinči”.

Usvojeno rešenje uređenja nalazišta podrazumeva prenamenu njegove najuže zone koja će postati svojevrsni muzej na otvorenom, izgradnju Centra za posetioce, uređenje priobalja lokalne reke Bolečice i Dunava, kao i izgradnju Naučno-istraživačkog centra. Od velikog značaja za lokalno stanovništvo će biti turistički i privredni potencijal rekonstruisanog arheološkog lokaliteta Belo brdo u Vinči koji će privući veliki broj domaćih i stranih turista, pokrenuti privredu, uslužne delatnosti i otvoriti mnogo novih radnih mesta. Sve to direktno će uticati na integralni razvoj lokaliteta zasnovan na zaštiti kulturnog nasleđa, promociji turizma i razvoju naučno-istraživačke delatnosti, sa namerom da arheološki lokalitet Belo brdo u Vinči postane evropski i svetski centar za izučavanje neolita.

Namera je da lokalitet postane evropski i svetski centar za izučavanje neolita, kao i da bude uvršten na UNESKO – vu listu svetske kulturne baštine

Međutim, sanacija klizišta urgentni je preduslov za uređenje najuže zone lokaliteta i izgradnju Centra za posetioce. Sanacija se realizuje na osnovu Studije zaštite arheološkog nalazišta od štetnog dejstva vode koju je pripremio Institut „Jaroslav Černi“, a koja predviđa nekoliko faza realizacije. Pored sanacije, ključna je izgradnja drenažnog kolektora za atmosferske i otpadne vode, kako bi se dugoročno rešio problem erozije tla na lokalitetu ali i višedecenijski problem lokalnog stanovništva koje će u narednoj fazi biti priključeno na ovaj kolektor.

„Po završetku sanacije, počinje uređenje priobalja Dunava, sa pešačko-biciklističkom stazom i sadržajima za individualne i porodične aktivnosti, od čega će najviše koristi imati upravo lokalno stanovništvo. Ova lokacija će nakon uređenja biti prostor na kojoj će porodice imati mogućnost da provode vreme u prirodi na jednom od najlepših delova dunavskog priobalja i uživaju u brojnim sadržajima.” – zaključio je dr Miroslav Kočić.

Za područje prve zone zaštite arheološkog nalazišta, koja je još uvek neistražena, predviđen je niz modularnih, sklopivih i rasklopivih elemenata zbog potreba istraživanja, izlaganja artefakata i obilaska posetilaca, budući da će se aktivnosti na arheološkom lokalitetu dinamično smenjivati u skladu sa planom iskopavanja.

“Arhitektura na tlu starom osam milinijuma mora biti nežna i nenametljiva. Mora se maksimalno poštovati tlo na kojem ona stoji i podizati svest o memoriji tla. Svi objekti, putanje i platforme za posetioce u usvojenom projektu “Memorija tla” stoga su lagani, strukturalni i lebde nad tlom.

Umesto izlaganja pojedinačnih artefakata u muzejskom okruženju, želimo da stvorimo celokupni osećaj neolitskog života u otvorenom i zatvorenom prostoru, upotrebom neolitskih metoda gradnje i prirodnih materijala, poput trščanog krova i elemenata od drveta, kao i sadnjom vinčanskih biljnih kultura u čitavom parku.” – objašnjava Anđela Karabašević, autorka pobedničkog projekta.

“Želja nam je bila da projektom “Memorija tla”, za izgradnju Arheo-parka, Centra za posetioce, Naučno-istraživačkog centra i pratećih sadražaja, stvorimo na arheološkom lokalitetu Belo brdo u Vinči nov kvalitetan javni prostor koji će inicirati razmenu kreativne energije lokalne zajednice sa posetiocima.” – zaključila je Karabašević.

“Lokalitet Vinča Belo Brdo je ovim konkursom dobio sjajno rešenje koje istovremeno prati moderne međunarodne trendove, a podržava prezentaciju svih elemenata prezentacije neolitske Vinčanske kulture. Samim tim, Vinču Belo Brdo će svrstati u red najatraktivnije predstavljenih svetskih arheoloških lokaliteta, što je nešto što smo dugo dugovali našem nasleđu i što, najzad, poštujemo, jer će Vinča Belo Brdo postati na Dunavu ono što je Karnak na Nilu.” – objasnio je dr Miroslav Kočić, izvršni menadžer projekta “Rekonstrukcija, revitalizacija i prezentacija Arheološkog lokaliteta Belo brdo u Vinči”.

Izložba usvojenog arhitektonsko-urbanističkog rešenja Arheološkog lokaliteta Belo brdo u Vinči, u organizaciji Nacionalne platforme Srbija stvara, će biti postavljena na platou ispred GO Grocka do 30. jula 2023. godine.

 

 

Pratite nas i na našim društvenim mrežama:

Facebook

Instagram

Twitter

LinkendIn

 

 

 
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .