Vizuelna Umetnost

Izložba slika makedonske slikarke Gordane Janevske

MediaSfera

 

 

 

Dani makedonske kulture u Beogradu započinju  izložbom slika „Oči vide sve” Gordane Janevske u ponedeljak, 15. maja 2023. godine u 20 časova u Galeriji „Nikola Radošević. Na izložni će govoriti Zorica Mitrović, predsednica makedonskog udruženja u Beogradu – Makedonium i Siniša Noveski, vajar i umetnički direktor Dana makedonske kulture u Beogradu.
Dani makedonske kulture u Beogradu trajaće od 15. – 31. maja 2023. godine.

Oči vide sve

Oči su kapija i prolaz između duhovnog i stvarnog, metafizičkog i objektivnog. Zato su Gordanine slike vizuelni i intimni doživljaj i prikaz njenog pogleda na svet, ljude i prirodu. Glavni motivi na njenim slikama su figuracija i priroda stilizovana u asocijativnoj minimalističkoj apstrakciji.

Iz likovnog jezika u njenim slikama dominira linija kao konstrukcija i osnova ekspresivnih boja koje svojom teksturom daju vitalnost slikama. Igra toplih i hladnih boja daje dinamičnu komplementarnost i radost slici.

Stilski, njene slike su bliske ekspresionizmu, kubizmu, simbolizmu i nadrealizmu. Iako svoje portrete umetnički gradi asimetrično i razigrano u vidu fragmentovane antičke maske, oni ipak odišu lepom estetikom psihološke mističnosti. Njene oči na slici vide arabesku univerzalne emocionalne lepote, radosti, tuge, usamljenosti ili razočaranja.

Ona ta duhovna stanja uspešno predstavlja umetničkim modelovanjem crno-belih boja koje kao dualizam dominiraju. Na njenim slikama uočava  se harmonična sinteza figura, prirode i animalnosti, kojom na slikama stvara svoju ličnu i originalnu mitologiju. Po načinu slikanja bliska je slikarstvu Matisa, Pikasa i Modiljanija, ali ipak donosi originalnost svojom kombinacijom senzibiliteta i eruptivnog umetničkog izraza.

Slike kao umetničko delo su dijalog ne samo umetnika sa svetom već i ogledalo unutrašnjeg doživljaja umetnika i njegovih emocija koje Gordani daju elegantnu simbiozu razigranosti, prisnosti, vedrine ali i tajanstvenosti. Nikada se ne pridržava nikakvog umetničkog klišea ponavljanja, već sliku uvek oslikava pojedinačno novom energijom i idejom i na taj način unosi slobodu i posebnost u svaku sliku. Ona je avanturista i pouzdan slikar putnik kroz vreme i prostor, istovremeno i borac i balerina sa slikom – ističe Siniša Noveski, vajar

Gordana Janevska

Rođena 1966. godine u Štipu, živi u Skoplju, Republika Severna Makedonija.

Posle završene gimnazije u Štipu, studira na Tehnološkom fakultetu u Beogradu, završava i Višu pedagošku školu u Štipu, a zatim i Pedagoški fakultet. U periodu od 2006. godine radi sa decom, sada i kao direktor u osnovnoj školi u Skoplju, a 2013. godine nastavlja postdiplomske studije i dobija zvanje magistar političkih nauka i diplomatije.

Bavi se naučnim i humanitarnim radom, izdaje svoje knjige, aktivno učestvuje u mnogobrojnim istraživačkim delatnostima i promociji Republike Severne Makedonije u oblasti održavanja tradicije i folklora.

Gorana Janevska je posvećena nauci, učenju i čitanju, voli jednostavne stvari, uključujući i slikarstvo, za koje kaže da je najlepši način izražavanja, kao i odraz stvarnosti gledan iz njenog ugla – ona crta svet onako kako ga sama vidi i doživljava.

Gorana Janevska izlagala je samostalno i na grupnim izložbama u Republici Severna Makedonija i inostranstvu. Ovo je njeno prvo predstavljanje u Beogadu.

Izložba će trajati do 21. maja 2023.

 

 

Pratite nas i na našim društvenim mrežama:

Facebook

Instagram

Twitter

LinkendIn

 

 
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

21. Beogradski festival igre

53 Beogradski fashion week

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .