Događaji

Godišnji sastanak Evrope Nostre u Beogradu

MediaSfera

 

 

Tekst: Evropa Srbija Nostra

Foto: Evropa Nostra

 

 

Povodom šezdesetogodišnjice Evropa Nostre, pokretanja pilot-projekta Haba evropskog nasleđa i sastanka Saveta Evrope Nostra u Beogradu, Evropa Nostra Srbija organizueje Beogradski forum za kulturno nasleđe (Belgrade Heritage Forum) koji će se održati u Beogradu u petak, 19. maja 2023. godine u Jugoslovenskoj kinoteci (Uzun Mirkova 1).
U svetlu činjenice da se svake godine bira sedam najugroženijih kulturnih spomenika u Evropi koje finansira Evropska investiciona banka, Evropa Nostra i Evropa Nostra Srbija pozivaju na zajedničko delovanje i mobilizaciju svih aktera u civilnom, privatnom i javnom sektoru kako bi naše raskošno kulturno nasleđe obogatilo našu svakodnevicu i zajedničku budućnost. Ostaci prošlosti, naše kulturno nasleđe, pokretno i nepokretno – danas zauzimaju važno mesto, ali je ujedno čvrsto povezano i sa našom budućnošću. Kulturno nasleđe je jedan od činilaca koje u najvećoj mogućoj meri može da kreira osećaj pripadnosti i da bude moćna poluga identiteta.

Godišnji sastanak Evrope Nostre u Beogradu za nas je posebno značajan, jer predstavlja još jednu priliku da podsetimo da je i Srbija deo najveće evropske mreže organizacija civilnog društva sa bogatim iskustvom u očuvanju evropske kulturne baštine.

Posebno ističemo da će se u saradnji sa Evropa Nostrom i uz podršku Delegacije EU u Srbiji, veče pred početak našeg Foruma, 18. maja u 20:30 časova u Kolarčevoj zadužbini održati koncert Evropskog orkestra mladih koji će biti posvećen mladima u Srbiji i poruci solidarnosti nakon nedavnih tragičnih događaja u školi „Vladislav Ribnikar“ i u Mladenovcu.

Nakon dugogodišnjeg delovanja u Srbiji, na prostoru bivše Jugoslavije i Zapadnog Balkana, i kao deo porodice evropskog nasleđa Evropa Nostra, došli smo do zaključka da brojni izazovi i pitanja sa kojima se suočavamo, posebno u oblasti ugroženog nasleđa, treba da se rešavaju multisektorskim, održivim i holističkim pristupom. U Srbiji, posebno u Beogradu i drugim gradovima, svedoci smo investicione ofanzive koja ne uvažava principe urbanog i ruralnog razvoja koje promovišu FARO konvencija, inicijativa Novi evropski Bauhaus, kao i Deklaracija iz Davosa iz 2018. godine koju je podržalo i Ministarstvo kulture Republike Srbije. Problema je mnogo, a važan deo rešenja leži u stvaranju agore, mesta za debatu, učešće, inkluziju i demokratski dijalog svih aktera iz javnog, privatnog i civilnog sektora koji utiču na očuvanje našeg nasleđa. Potrebno nam je mesto gde možemo da razmenimo važna saznanja, utičemo na stvaranje svesti o značaju kulturnog nasleđa kao suštinskog dela kulturnih i razvojnih politika. U fragmentiranom političkom okruženju, na organizacijama kao što je Evropa Nostra koja imaju dugu istoriju i kredibilitet u svom delovanju jeste upravo da obezbede mesto susreta za sve zainteresovane građane, organizacije i institucije. Pozivamo vas da nam se priključite.

Debata je podeljena u tri važne sesije uz učešće uvaženih imena iz Evrope Nostre iz cele Evrope, do aktivista koji svojim primerom pokazuju dobre prakse u očuvanju kulturnog nasleđa. Forum će otvoriti Irina Subotić, predsednica Evropa Nostra Srbija, predstavnici Delegacije EU u Srbiji, i ambasadori EU zemalja u Srbiji, zatim Tobijas Flesenkemper (Tobias Flessenkemper), šef misije Saveta Evrope u Beogradu, Herman Parcinger (Hermann Parzinger) izvršni predsednik Evropa Nostre, Snežana Kvadvlih-Mihailović (Sneška Quaedvlieg-Mihailović), generalna sekretarka Evropa Nostre, dok se očekuje i potvrda prisustva Ministarstva kulture i Ministarstva za evropske integracije Republike Srbije.

 Preispitivanje

Sesija je usmerena ka kritičkom sagledavanju vrednosti nasleđa. Potrebno je ići dalje od shvatanja nasleđa kao krhkih tragova prošlosti koji se moraju preneti budućim generacijama u što boljem očuvanom obliku. Panelisti će pokušati da odgovore na pitanja da li je nasleđe nešto više od suštinske komponente naših višestrukih identiteta, našeg osećaja mesta i osećaja pripadnosti i više od izraza lokalne, regionalne, nacionalne i/ili evropske posebnosti? Da li je ono više od obrazovnog, društvenog i ekonomskog resursa? Da li ćemo bolje upravljati njime ako preispitamo njegovu ulogu, ako ponovo zamislimo vezu između kulturnog nasleđa, ciljeva održivog razvoja i klimatskih akcija i ako ga tretiramo kao zajedničko dobro?

Odbijanje

Sesija će nastojati da odgovori na najveće pretnje i izazove sa kojima se danas suočava kulturno nasleđe. Predstavićemo nekoliko slučajeva ugroženog nasleđa u Jugoistočnoj Evropi. Razgovaraćemo o tome da li je potrebno da pravimo kompromise između različitih vrednosti, kako da smanjimo neravnotežu između želja i mogućnosti ili kako da obezbedimo najbolju moguću utakmicu između očekivanih ciljeva i ishoda.

Ponovno korišćenje

Ova sesija će nas odvesti na putovanje kroz nagrađivane primere najboljih praksi regeneracija nasleđa. Koje su njihove zajedničke karakteristike? Da li su individualni angažman i duh zajednice podjednako važni u ovim procesima? Kako su one povezane sa razvojem adekvatnih evropskih politika od značaja za nasleđe?

 Evropa Nostra

Evropa Nostra je osnovana 29. novembra 1963. godine u Parizu. Skoro 60 godina slavimo i  čuvamo kulturno nasleđe. U preko 40 zemalja, Evropa Nostra je prepoznata kao najveća i najreprezentativnija mreža za kulturno nasleđe u Evropi. U svojim aktivnostima održavamo bliske odnose sa Evropskom unijom, Savetom Evrope, Uneskom i drugim međunarodnim telima.

Naša misija je da damo glas rastućem građanskom pokretu koji je posvećen očuvanju kulturnog i prirodnog nasleđa širom Evrope i da argumente o značaju nasleđa za razvoj društva prenesemo kreatorima politike na svim nivoima upravljanja. Evropa Nostra promoviše najbolje prakse u oblasti nasleđa širom Evrope, Evropska nagrada za kulturno nasleđe / Nagrada Evropa Nostre https://www.europeanheritageawards.eu , i predvodi kampanju za spas najugroženije evropske baštine svojim programom „7 Najugroženijih“ na kojoj se, između ostalih, nalaze Beogradska tvrđava – Kalemegdan, Manastir Dečani i od ove godine Bistričke vodenice iz Petrovca na Mlavi. https://7mostendangered.eu

 Evropa Nostra Srbija

 Evropa Nostra Srbija (ENS) je neprofitna, nevladina organizacija osnovana 2007. godine u Beogradu, Republici Srbiji, sa ciljem i misijom podizanja svesti o kulturnom nasleđu.

Naša vizija je da postanemo „glas kulturnog nasleđa” koje svi ljudi, bez obzira na svoje poreklo i status imaju pravo da vrednuju, neguju i koriste.

Mi smo nacionalni predstavnik šire pan-evropske mreže za zaštitu nasleđa, Evropa Nostre, koju čini 250 nevladinih organizacija, 150 partnerskih društava i 1500 pojedinaca iz više od 50 evropskih država, sa zajedničkim ciljem očuvanja nasleđa celokupnog kontinenta.

Kroz naše aktivnosti:

  • Promovišemo zaštitu i održivu upotrebu nasleđa koristeći se principima društvene muzeologije – kampanjama, podizanjem svesti, edukacijom i podsticanjem građanskog aktivizma;
  • Jačamo sektor baštine kroz obuke i razmenu iskustava, ideja, znanja i projekata, na lokalnom, regionalnom i evropskom nivou;
  • Učestvujemo u istraživanjima i savetovanjima povodom politika, projekata i strategija na polju zaštite i korišćenja nasleđa na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i evropskom nivou;
  • Zalažemo se za održivi društveni i kulturni razvoj, baziran na ideji o baštini kao jednom od prioriteta državne politike
  • Naše vrednosti su aktivizam, profesionalizam, ideja zajedničkog vlasništva i odgovornosti, dostupnost, učešće, i očuvanje kroz održivu i odgovornu upotrebu nasleđa.

 

 

Pratite nas i na našim društvenim mrežama:

Facebook

Instagram

Twitter

LinkendIn

 

 

 
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .