Zdravlje

Dišenova mišićna distrofija: Fizioterapija usporava propadanje mišića

MediaSfera

 

Piše: Jasmina Vujadinović

Foto: Jakov Simović

 

Dišenova mišićna distrofija (DMD) je opaka bolest koja uglavnom napada dečake. Procenjuje se da u Srbiji ovu neuromišićnu bolest ima preko 200 dečaka, od čega za 13 postoji terapija koja poboljšava život.
Deca sa DMD se po rođenju sasvim normalno razvijaju, a prvi simptomi se javljaju između treće i pete godine, kao posledica propadanja mišića.  Oboleli od Dišenove mišićne distrofije suočavaju se sa ubrzanim propadanjem mišića, tako da već sa 12 godina moraju da koriste kolica, a mnogi od njih ne dožive 20. rođendan.

Pošto je propadanje mišića  nepovratno,  svaki  dan  u  njihovim  životima  je  veoma  važan  kako  bi  se  pravovremeno obezbedio  najviši  standard  lečenja  i  time  produžio  život.  Pacijenti  zahtevaju  različite  tipove rehabilitacionog lečenja tokom života. Održavanje mišićne istegljivosti i zglobne pokretljivosti je ključni deo rehabilitacionog lečenja.

U  organizaciji  DMD  Srbija,  gost  Srbije  i  Klinike  za  neurologiju  i psihijatriju  za  decu  i  omladinu  bila je Marion Main,  čuvena fizioterapeutkinja  iz Engleske, koja  se  ceo  radni  vek  bavi fizikalnim tretmanom dece  obolele  od distrofije.  Ona je održala  predavanje  i  obuku  za  obolele dečake  i roditelje za fizikalni tretman.

‘’Po  drugi  put  u  našoj  organizaciji,  čuvena  i  visoko  cenjena  fizioterapeutkinja  Marion  Main  iz Londona  dolazi  da  podeli  svoje  ogromno  znanje  i  iskustvo  u  oblasti  fizioterapije  kod neuromišićnih oboljenja, ‘’navela je Olga Đuričič, potpredsednica DMD Srbije.

Čuvena fizioterapeutkinja  Marion  Main  iz Londona u poseti je Srbiji da bi  podelila  svoje  ogromno  znanje  i  iskustvo kod neuromišićnih oboljenja

Ona je dodala da je  fizioterapija ključ očuvanja naših dečaka, te da je edukaciji prisustvovao  veliki  broj  fizijatara  i  fizioterapeuta,  kao  i  porodice  dečaka  obolelih  od  Dišenove  mišićne distrofije iz naše zemlje, ali i iz regiona.

Oboleli od DMD tokom života, zavisno od faze napretka bolesti, zahtevaju i različit fizioterapijski pristup, istakla je Đuričić I naglasila da ova edukacija ima za cilj da učvrsti i unapredi znanja, kako stručnjaka, tako i samih pacijenata i njihovih porodica.

‘’Suština fizikalne terapije je da sprečimo,  odnosno  usporimo  propadanje  mišića,  da  im  sačuvamo  snagu  i  elastičnost  i očuvamo obim pokreta u svim zglobovima. Na taj način se pomaže obolelima da očuvaju osnovne životne funkcije, da što duže budu samostalni i da im bude lakše i komfornije da žive u svom telu. Kod  ovog  oboljenja  fizikalna  terapija  nije  samo  tretman  kod  teraputa,  već  sastavni  deo svakodnevnog života’’, podvukla je Đuričič.

Inače, uzrok Dišenova mišićne  distrofije, koja  je  jedna  od najučestalijih retkih  neuromišićnih bolesti, jeste nasledna greška na genu koji proizvodi distrofin I nalazi se na X hromozomu.

Činjenica da je greška na X hromozomu, znači da se bolest pojavljuje praktično samo kod dečaka, koji pokazuju prve simptome, najčešće do pete godine života.

Valja imati u vidu da postoji veliki broj različitih mogućih grešaka na genu koje izazivaju ovu bolest, dok samo za neke trenutno postoji terapija. Pritom, mišićna slabost je osnovni simptom i obično se deca dovode kod lekara jer teže trče, penju se uz stepenice ili ustaju  sa  poda, za razliku od  ostalih njihovih vršnjaka.

Karakteristika bolesti je  ubrzano  i  nepovratno propadanje mišića. Podaci pokazuju da se Dišenova mišićna distrofija javlja kod 1 od 3.500 muške novorođenčadi.

Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu je centar u kome se najčešće u Srbiji dijagnostikuju i leče neurološke bolesti detinjstva, centar u kojem postoje već formirani registri pacijenata i njihova uključenost u globalne evropske registre. Lekari klinike sarađuju sa velikim  brojem  centara  u  zemlji  i  inostranstvu  omogućavajući  tako  precizniju  dijagnostiku  i potencijalnu  terapiju.

Najčešći  tip  mišićne  distrofije  je  Dišenova  mišićna  distrofija  i  gotovo polovina svih slučajeva mišićne distrofije čini upravo oboljenje ovog tipa bolesti. Vremenom, kako bolest napreduje, oboleli postaju u velikoj meri zavisni od okoline, obzirom na to da degenerativne promene postepeno zahvataju sve mišiće, što vrlo brzo dovodi do invalidnosti i neprokretnosti.

„Ovaj skup u organizaciji udruženja roditelja pacijenata organizovan je sa ciljem da ukaže na značaj fizikalne  terapije,  njenog  ranog  započinjanja,  pravilnog  i kontinuiranog izvođenja.  Takođe, koristan  je  i  medicinskom  osoblju,  fizioterapeutima,  ali  i lekarima koji  učestvuju u izvođenju  i kontroli sprovedenih fizioterapijskih procedura’’, navela je asist. dr sci.med. Jelena Đorđević, v.d. direktora Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu.

 

Pratite nas i na našim društvenim mrežama:

Facebook

Instagram

Twitter

LinkendIn

 

 
Dodaj komentar

Click here to post a comment

KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .