Muzika

Mocartova sonata ne pomaže protiv epilepsije

MediaSfera

 

Foto: Larisa Bbirta, Unsplash

 

Nova studija psihologa sa Univerziteta u Beču je pokazala da ne postoje naučni dokazi za navodno pozitivno dejstvo Mocartove sonate KV448 na epilepsiju.
Muzici Volfganga Amadeusa Mocarta se posebno u poslednjih pedeset godina pripisuju zapanjujući efekti. Izveštaji o mogućim pozitivnim efektima slušanja Mocartove sonate KV448 na simptome epilepsije dobili su veliku medijsku pažnju. Empirijska pouzdanost naučnih otkrića do sada je bila nejasna. Studija bečkih psihologa je pokazala da se pozitivni uticaj Mocartove melodije na epilepsiju ne može dokazati.

Mocartova muzika je bila povezivana sa nizom navodno pozitivnih efekata ne samo na ljude, već i na životinje, pa čak i mikroorganizme. Slušanje ove muzike bi trebalo da poveća inteligenciju kod odraslih, dece i fetusa, da utiče na krave da daju više mleka i na bakterije u postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda da bolje rade svoj posao. Neke studije su prijavile ublažavanje simptoma epilepsije nakon što su pacijenti slušali pomenutu sonatu. Navodni pozitivni uticaju su pripisani Mocartovoj muzici na osnovu selektivnih izveštaja, suviše malih uzoraka i neadekvatnih istraživačkih praksi.

Studija je objavljena u stručnom časopisu „Nature Scientific Reports“.

 

Pratite nas i na našim društvenim mrežama:

Facebook

Instagram

Twitter

LinkendIn

 

 
Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .