Književnost

Politička i životna biografija Zorana Đinđića u izdanju Arhipelaga

MediaSfera

 

 

Dvadeset godina posle ubistva Zorana Đinđića, prvog demokratskog premijera Srbije posle Drugog svetskog rata, Arhipelag je u ediciji Život i literatura objavio novo i dopunjeno izdanje knjige istoričara Bojana B. Dimitrijevića Zoran Đinđić.
Dimitrijevićeva knjiga predstavlja političku i životnu biografiju Zorana Đinđića (1952-2003). Prateći Zorana Đinđića od detinjstva do dolaska u Beograd, od Devete beogradske gimnazije do Filozofskog fakulteta u Beogradu, od studentskih pokreta čiji je Đinđić predvodnik do odlaska u Nemačku u drugoj polovini sedamdesetih, od života i intelektualnog usavršavanja u Nemačkoj do povratka u Jugoslaviju i Srbiju krajem osamdesetih, knjiga Zoran Đinđić je, pre svega, usredsređena na politički rad Zorana Đinđića, od njegovog ulaska u politiku i osnivanja Demokratske stranke, preko političkih borbi u devedesetim, 5. oktobra 2000, osvajanja vlasti i rada u svojstvu premijera Vlade Srbije, do političkog atentata 12. marta 2003. godine.

Knjiga Bojana B. Dimitrijevića Zoran Đinđić prikazuje Zorana Đinđića izbliza: kako se menjao, kako se usavršavao, kako je oblikovao stavove i donosio odluke, kako je delovao i kako je u tom delovanju spajao filozofsku dimenziju svog obrazovanja i nesvakidašnji politički talenat organizatora, predvodnika i istaknutog aktera.

Prikazujući čitav Đinđićev život, kroz obilje zanimljivih, važnih, pa i nedovoljno poznatih epizoda i detalja, knjiga Zoran Đinđić osvetljava širi kontekst života i delovanja ovog intelektualca i političara: od društvenih, kulturnih i političkih pitanja koja su potresala drugu Jugoslaviju kao „nedovršenu državu“, preko sloma komunizma, pada Berlinskog zida, raspada Jugoslavije i građanskog rata u Jugoslaviji koji je usledio, do političkih sukoba koji su obeležili život u Srbiji devedesetih godina, zaključno s kratkim periodom vlasti, kada je Đinđić najuticajnija politička figura posle 5. oktobra 2000. godine.

Knjiga Zoran Đinđić nastala je kao plod dugogodišnjih autorovih istraživanja. Pored knjiga, studija i istraživačkih radova, izvori ove knjige jesu obimna arhivska i neobjavljena građa, uključujući i Đinđićevu političku i intelektualnu arhivu.

– Sabrati u okvire korica jedne knjige ono što je dostupno o dr Zoranu Đinđiću, prvom srpskom premijeru posle poluvekovne komunističke vladavine i lideru Demokratske stranke, bio je autoru poseban naučni, ali i politički izazov. Posebno u vremenu koje je donelo različita tumačenja i interpretacije pojedinih događaja i ličnosti Đinđićeve epohe. Protok vremena i tmurna politička svakodnevica posle ubistva Zorana Đinđića takođe je donela dodatan izazov. Proniknuti u ideje, odgonetnuti tokove i zaokružiti saznanje o čoveku koji je započeo novi vek u razrušenoj, sluđenoj i ojađenoj Srbiji. Sam Zoran Đinđić je bio dovoljno, pa i previše, harizmatični lider koji je u Srbiji otvorio vrata promena posle decenije i više režima niskog totalitarizma, i kao takav plenio sve nas koji smo mu delegirali našu pozitivnu energiju, naše želje i očekivanja. Ova knjiga ima nameru da i dalje nudi izbalansiranu sliku o Zoranu Đinđiću, da iz pera jednog od saboraca ponovi pojedina tumačenja koja su se u međuvremenu zaboravila ili počela pogrešno da tumače, i možda da pozove na novi dijalog o Đinđićevoj ulozi u stvaranju demokratske Srbije i borbi sa izazovima postmiloševićevske Srbije. Ukoliko ova knjiga podstakne bolje ili preciznije shvatanje njegove uloge u srpskoj istoriji na razmeđu 20. i 21. veka, u tome će njena svrha biti ispunjena – kaže dr Bojan B. Dimitrijević povodom knjige Zoran Đinđić.

Knjiga Zoran Đinđić uključuje i svedočenja Đinđićevih savremenika, prijatelja i saradnika iz različitih perioda njegovog života i rada.

Knjiga donosi i izbor fotografija iz Đinđićevog života, kao i izbor Đinđićevih misli i izjava iz perioda kada je bio premijer Srbije.

– Nedostaje nam kondicija za ozbiljnu strategiju. Nedostaju nam ljudi sa jakim karakterom u javnom životu. Previše je površnog mudrovanja i površnog nezadovoljstva, koji ne podstiču i ne oplemenjuju akciju, nego je blokiraju… Zbog toga naša nacionalna istorija ponekad podseća na Sizifov posao. Kamen je uz velike žrtve doguran skoro do vrha, ali onda proradi neki usud, i sve se vraća na početak – jedna je od misli Zorana Đinđića iz jula 2002. godine.

 

 

Pratite nas i na našim društvenim mrežama:

Facebook

Instagram

Twitter

LinkendIn

 

 
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .