Događaji

Održana tribina „Žena, verska kultura, savremeni svet“

MediaSfera

 

 

Foto: Nataša Rajaković

 

U utorak, 7. marta održana je Tribina pod nazivom „Žena, verska kultura, savremeni svet“ u organizaciji Iranskog kulturnog centra u Beogradu, Aktiva žena islama i Biblioteke grada Beograda.
Interesovanje za ovu temu i izlaganja je bilo veliko, kao i broj posetilaca i učesnika u diskusiji.

Moderatorka Lejla Alomerović predstavila je uvodnim rečima temu govoreći o savremenoj ženi kao svevremenoj ženi i već tim obraćanjem probudila je pažnju učesnika i publike.

Drugo obraćanje, bilo je učesnice – Mune Jusufspahić, islamskog teologa koja je govorila o temi „Žena u islamu“, tačnije o ranim društvenim reformama i njenim pravima i time otvorila mnoge druge teme, istorijske uvide i preglede, što je dodatno bilo inspirativno za pitanja i diskusiju nakon tribine.

Bentolhoda Halilović, doktorand Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, skrenula je posebnu pažnju temom „Sakralna umetnost i savremeni svet“. Ona je istakla da muslimanski umetnik stvara umetničko delo s ciljem da u njemu razotkrije uzvišenu lepotu Božjeg bića i da on otuda ima permanentnu svest o tome da je njegovo delo lepo u onoj meri koliko sledi i ilustruje kosmološku harmoniju i univerzalnu lepotu. Halilović je takođe pozvala učesnike da po završetku tribinskog programa pogledaju njene odabrane originalne radove iz oblasti umetnosti islamske iluminacije (arap. tazhib) s izvornim persijskim motivima, koje su upotpunile njeno obraćanje.

Danijela Marković, teolog i religiolog, odabirom naslova svog izlaganja – „Adam i žena mu (Post: 2.25) – tradicionalizam i modernizam, već je zaintrigirala javnost i publiku, kao i svoje sagovornice. U izlaganju je predstavljen koncept Adama kao tradicionalizma i Žene mu – kao modernizma. Poseban akcenat je bio na prevazilaženju podela i važnosti žene za čitavo čovečanstvo i da je poenta da se nikada ne radi o oslobođenju samo žene, već o oslobođenju Čoveka, oslobođenju Ličnosti. Da je to samo deo procesa oslobođenja Čoveka.

Moderatorka je uputila ptanja, koja su zajdnički sa publikom diskutovana i mnoga kandidovana za novi skup i okupljanje na sličnu temu.

Po završetku radnog dela tribine i izlaganja, predstavnjeni su radovi Hode Halilović, koji su bili samo povod da se i u neformalnom delu događaja nasave plodne diskusije i predlozi za naredni period i nastavak saradnje.

 

Pratite nas i na našim društvenim mrežama:

Facebook

Instagram

Twitter

LinkendIn

 

 

 

 

 
Tagovi

Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .