Događaji

Tribina „Žena, verska kultura, savremeni svet“ u Biblioteci grada Beograda

MediaSfera

 

 

 

U Biblioteci grada Beograda, Kneza Mihaila 56, u utorak, 7. marta 2023. godine, u 18.30 časova, održaće se tribina pod nazivom „Žena, verska kultura, savremeni svet“, u organizaciji Iranskog kulturnog centra u Beogradu i Aktiva žena Islamske zajednice Srbije.
Učesnice tribine su:

  • Muna Jusufspahić, magistar islamske teologije – „Žena u islamu“;
  • Bentolhoda Halilović, doktorand filoloških nauka – „Sakralna umetnosti i savremeni svet“;
  • Danijela Marković, teolog i religiolog – „’Adam i žena mu’ (Post: 2. 25) – tradicionalizam i modernizam“;
  • Lejla Alomerović, islamski teolog – „Savremena žena“.

U savremenom svetu, dominantne škole filozofskog mišljenja najčešće ograničavaju racionalnost i duhovnost u okvirima empirijskog znanja i instrumentalnog razuma.

Savremeni mislioci upozoravaju da u takvoj saznajnoj atmosferi neizbežno osećamo da smo otuđeni i stranci u svetu u kojem živimo. S druge strane, verska kultura poseduje idejnu platformu za reafirmaciju principa društvene i individualne smirenosti i nade, ali je prvenstveno potrebno da njena rešenja budu jasno usmerena na izazove i potrebe savremenog života.

U različitim istorijskim periodima, žene su imale ključnu ulogu u unapređenju i razvoju kulture u svojim porodicama i društvima. O ulozi žene u procesu reafirmacije verske kulture i umetnosti u skladu s vrednosnim potrebama savremenog društva razgovaraće se na tribini u Biblioteci grada Beograda u predvečerju Međunarodnog dana žena 2023. godine.

Nakon završetka tribine, posetioci će moći da pogledaju i izložbu originalnih radova Bentolhode Halilović iz oblasti islamske umetnosti iluminacije (arap. tazhib) i kaligrafije s izvornim persijskim motivima.

 

Pratite nas i na našim društvenim mrežama:

Facebook

Instagram

Twitter

LinkendIn

 

 

 
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .