Kulturna politika

Počinje sanjacija klizišta i obnova arheološkog nalazišta Vinča

MediaSfera

 

 

 

Nakon decenija zanemarivanja, započeta je sanacija klizišta na neolitskom lokalitetu Belo brdo u Vinči, usled kojeg je, ne samo naše, već i svetsko arheološko nasleđe godinama nepovratno odlazilo u Dunav. Saniranje klizišta je prvi korak u uređenju lokaliteta prema usvojenom arhitektonsko-urbanističkom rešenju, tako da ono postane nezaobilazna stanica na turističkoj i kulturnoj mapi Evrope.
“Sanacija klizišta je preduslov za uređenje najuže zone arheološkog nalazišta i izgradnju Centra za posetioce“, objasnila je Dubravka Đukanović, direktorka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Sanacija se realizuje na osnovu Studije zaštite arheološkog nalazišta od štetnog dejstva vode koju je pripremio Institut „Jaroslav Černi“, a koja predviđa nekoliko faza realizacije. „Pored sanacije, ključna je izgradnja drenažnog kolektora za atmosferske i otpadne vode, kako bi se dugoročno rešio problem erozije na lokalitetu. Ovim rešavamo i višedecenijski problem stanovništva u neposrednoj blizini lokaliteta, koje će u narednoj fazi biti priključeno na ovaj kolektor“, dodaje Đukanović.

Arheološko nalazište Belo brdo u Vinča jedno je od najznačajnijih lokaliteta neolitske kulture poznato po počecima urbanog života u zajednicama, razvoju kreativnosti i umetničkog zanatstva, kao i tehnološkoj revoluciji – prvog topljenja metala na svetu. Vlada Republike Srbije će kroz kapitalni projekat uložiti više od 3 miliona evra kako bi se nalazište očuvalo i postalo, ne samo turistička destinacija, već i centar izvrsnosti za proučavanje neolitske kulture u Evropi. Kapitalni projekat implementira Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, u direktnoj saradnji sa nacionalnom platformom Srbija stvara u okviru Kabineta predsednice Vlade Republike Srbije, Ministarstvom kulture, Gradom Beogradom i Muzejom grada Beograda. Pored toga, sanacija i revitalizacija nalazišta delimično je finansirana iz sredstava Ambasadorskog fonda za zaštitu kulturne baštine (AFCP), Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji.

„Projekat sanacije podrazumeva izgradnju potpornih armiranih šipova na prostoru dunavske obaloutvrde ispred lokaliteta, štiteći najugroženiji sektor arheološkog nalazišta Belo brdo u Vinči. Zavesa šipova će zaustaviti klizanje terena i omogućiti stabilizaciju za dalja arheološka istraživanja. Na ostalim sektorima lokaliteta će biti postavljena mreža instrumenata koji će omogućiti najsavremeniji monitoring na prostoru celog lokaliteta. U ovoj fazi sanacije će biti izvedena i izgradnja zida od armiranog sedimenta celom dužinom lokaliteta, koja ima funkciju zaštite od visokih voda Dunava, ali i dejstvo kontratega koji stabilizuje klizište.“ – objasnio je dr Miroslav Kočić, izvršni menadžer projekta.

Muzej arheološko nalazište u Vinči: Neolitska metropola nadomak Beograda

Podsećamo da usvojeno rešenje uređenja nalazišta podrazumeva prenamenu najuže zone nalazišta tako da postane svojevrsni muzej na otvorenom, izgradnju Centra za posetioce, uređenje priobalja lokalne reke Bolečice i Dunava, kao i izgradnju Naučno-istraživačkog centra. Ovo reflektuje integralni razvoj lokaliteta zasnovan na zaštiti kulturnog nasleđa, promociji turizma i razvoju naučno-istraživačke delatnosti.

Na zvaničnom predstavljanju projekta krajem prošle godine, predsednica Vlade Republike Srbje, Ana Brnabić, izjavila je da ovakav pristup pokazuje promenjen odnos Srbije prema kulturnom nasleđu, kao i da ima želju da arheološki lokalitet Belo brdo u Vinči postane evropski i svetski centar za izučavanje neolita. Predsednica Vlade istakla dodala je da se nada da ćemo uskoro ući u proceduru za procenu univerzalne vrednosti za upis Vinče na Listu svetske kulturne i prirodne baštine.

Republički zavod za zaštitu spomenika kulture je preko stalne delegacije Republike Srbije pri Unesku potvrdio da je u 2023. godini planirao sredstva za ekspertsku misiju Ikomosa (ICOMOS je stručno savetodavno telo Centra za svetsko nasleđe). Dolazak ekspertske misije, koja će proceniti potencijalnu izuzetnu univerzalnu vrednost (OUV) lokaliteta Vinča i uticaj sanacionih radova na očuvanje autentičnosti i integriteta dobra očekujemo ovog proleća.

Po završetku sanacije, počinje uređenje priobalja Dunava, sa pešačko-biciklističkom stazom i sadržajima za individualne i porodične aktivnosti, od čega će najviše koristi imati upravo lokalno stanovništvo. Pripremne radnje čišćenja terena priobalja od ilegalnih objekata su već započete.

 

Pratite nas i na našim društvenim mrežama:

Facebook

Instagram

Twitter

LinkendIn

 

 

 

 

 
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

21. Beogradski festival igre

53 Beogradski fashion week

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .