Događaji

KCB: Razgovor o projektu FASADNI RELjEFI BEOGRADA

MediaSfera

 

 

Galerija Artget KCB, Trg Republike 5/I

Četvrtak, 23. februar u 18.00

 

Protekle tri godine Marina Dokmanović i Predrag Pantelić, posvetili su se projektu „Fasadni reljefi u Beogradu: Beograđani i Beograđanke“, o kome će biti reči na tribini koja će biti održana u Galeriji Artget KCB u četvrtak, 23. februara, u 18 časova.
Uz autore, u razgovoru će učestvovati prof. dr Milan Prosen – FPU, Bojana Ibrajter – Gazibara, istoričarka umetnosti – viši konzervator, Zavod za zaštitu spomenika kulture Beograda. Moderator: Dragana Rusalić, Kulturni centar Beograda.

Projekat mapiranja fasadih reljefa u Beogradu: Beograđani i Beograđanke, na kome su u protekle tri godine radili Marina Dokmanović, d.i.a i Predrag Pantelić, obuhvata vizuelno dokumentovanje fasadnih reljefa na privatnim objektima u Beogradu, pokrećući kroz svoj rad pitanje zaštite ove vrste spomeničkog nasleđa.

 

Veliki broj ovih fasadnih reljefa nalazi se na zgradama koje kao celina ne podležu ni jednom od stepena zaštite, što je utoliko više značajno što su veoma često autori ovih reljefa naši renomirani skulptori kao što su Đorđe Jovanović, Petar Ubavkić, Živojin Lukić, Petar Palavičini, Lojze Dolinar, Rista Stijović, Sreten Stojanović… Nalazeći se na teško dostupnoj visini, gde su delimično ili u potpunosti zaklonjeni rastinjem, oni decenijama opstaju najčešće bez istinske svesti o njihovoj umetničkoj i istorijskoj vrednosti unutar korpusa nacionalnog nasleđa.

Marina Dokmanović i Predrag Pantelić su nakon fotografskog dokumentovanja svih reljefa i grafičke obrade dokumentacije formirali dragocenu digitalnu mapu sa postojećim dostupnim podacima: lokacijama reljefa, informacijama o arhitektama i investitorima zgrada na kojima se dela nalaze (ukoliko postoje), kao i podacima o autorima/skulptorima reljefa. Formiranje preciznog vizuelnog dokumentovanja fasadnih reljefa na stambenim objektima u prestonici došlo se do jasnije predstave o ovim delima, što bi moglo da vodi ka njihovoj adekvatnoj valorizaciji i celovitoj analizi, posebno u kontekstu ostalih skulptoralnih dela u prestonici, sa kojima čine nedeljivu celinu.

Dobijena digitalna baza koja je realizovana u formi javne baze podataka je tako postala moguća osnova za dalja kako stručna, tako i laička istraživanja.

Baza je dostupna na sajtu Kulturnog centra Beograda

 

 

Pratite nas i na našim društvenim mrežama:

Facebook

Instagram

Twitter

LinkendIn

 

 
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .