Zdravlje

Međunarodne unakrsne transplantacije bubrega

MediaSfera

 

Piše: Eurocomm-PR Beograd

Foto: Piron Guillaume/Unsplash

 

U Univerzitetskoj klinici u Beču je nedavno izvedena međunarodna unakrsna transplantacija bubrega koja je uključivala pacijente iz Izraela.
Mladiću u Beču je presađen bubreg živog donatora iz Izraela, a prethodno je njegovom bratu izvađen bubreg koji je transportovan u Izrael. Kod unakrsnih transplantacija dva ili više parova, koji se sastoje od primaoca i donatora, se operišu istovremeno i organi se razmenjuju. To se dešava u slučaju kada organi članova porodice nisu kompatibilni za transplantaciju, ali jesu organi srodnika drugih pacijenata.

Kako bi imala pristup većem krugu mogućih donatora Univerzitetska klinika u Beču je dogovorila saradnju sa Češkom i Izraelom. Saradnja sa Češkom traje od 2016. godine, a tada je to bila prva međunarodna razmena živih donacija u Evropi. Do danas je izvedeno sedam unakrsnih transplantacija sa Češkom u okviru programa „Kidney-Paired-Donation-Program“.

Pogodni parovi za unakrsnu transplantaciju se pronalaze pomoću inovativnih algoritama i posebne baze podataka koja se redovno i sistematski aktualizuje sa podobnim pacijentima i njihovim članovima porodica. U slučaju pozitivnih rezultata najveći izazov je u tome što eksplantacija i implantacija moraju da se odvijaju u isto vreme, jer se organi mogu koristiti samo ograničen broj sati.

U nedavno izvršenoj transplantaciji Izrael je organizovao transport organa.

 

Pratite nas i na našim društvenim mrežama:

Facebook

Instagram

Twitter

LinkendIn

 

 

 

 
Dodaj komentar

Click here to post a comment

KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

21. Beogradski festival igre

53 Beogradski fashion week

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .