Događaji

Otvaranje izložbe „Logor na Beogradskom sajmištu (1941-1944)”

MediaSfera

 

 

Četvrtak 08. decembar 2022. u 13 časova

Narodni muzej Srbije, Trg Republike 1a

 

 

U Narodnom muzeju Srbije se u četvrtak, 8. decembra 2022. godine u 13 časova, simbolično na dan početka interniranja u Jevrejski logor Zemun 1941. godine, svečano otvara izložba „Logor na Beogradskom sajmištu (1941-1944)” u organizaciji Memorijalnog centra „Staro sajmište“.
Izložba će predstaviti dramatičnu transformaciju Beogradskog sajmišta od simbola privrednog napretka, savremene arhitekture i mesta povezivanja mlade Kraljevine Jugoslavije sa svetom do mesta masovnog zatočenja, smrti i razaranja.

Držeći se hronološkog redosleda, posetioci će imati priliku da se upoznaju sa dve najvažnije istorijske faze Beogradskog sajmišta: Jevrejski logor Zemun, u kojem su bili internirani svi preostali Jevreji iz Srbije, delom i Romi kao i Prihvatni logor Zemun u kojem su bili internirani pre svega srpski civili i pripadnici ustaničkih pokreta sa područja ustaške NDH, Srbije i regiona.

Memorijalni centar “Staro sajmište” je republička ustanova kulture osnovana 2022. godine sa ciljem da neguje sećanja na žrtve Jevrejskog prolaznog logora Beograd – Topovske šupe, Jevrejskog logora Zemun i Prihvatnog logora Zemun na nekadašnjem Beogradskom sajmištu.

Pored muzeološke delatnosti, ustanova se bavi edukativnom i naučno‐istraživačkom delatnošću. Memorijalni centar “Staro sajmište” obavlja i poslove u vezi sa rekonstrukcijom, adaptacijom i uređenjem postojećih autentičnih objekata na Starom sajmištu.

 

 

Pratite nas i na našim društvenim mrežama:

Facebook

Instagram

Twitter

LinkendIn

 

 
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .