Kultura Vizuelna Umetnost

Izložba Kvartet boja u Kulturnom centru Novog Sada

MediaSfera

 

 

Grupna izložba umetničke asocijacije ArtLink

Otvaranje 23. novembra u 18 časova

 

 

ArtLink asocijacija,  u stalnom traganju za pronalaženjem inspiracije, smisla i povezivanja umetnika, njihovih ideja, njihovih izraza i sadržaja u prostoru, vremenu i stvaralačkom procesu a u komunikaciji sa publikom, pripremila je izložbu četvoro umetnika – Kvartet boja – u saradnji sa Kulturnim centrom Novog Sada.
„Četiri palete boja, kao četiri muzičara u gudačkom kvartetu, četiri oblika apstrakcije, četiri slična, a toliko različita sazvučja boja i izraza, na sceni, zvuče izbalansirano, usaglašeno i u harmoniji, oblikujući jedinstven zvuk  i energiju”, rekla je umetnička direktorka ArtLink asocijacije Jovanka Višekruna Janković.

Četiri slikara koja se pretstavljaju svojim apstraktnim izrazom – Jelena Miloševič,  Ivana Martić, Tamara Kusovac i Nikola Žigon su svaki za sebe izuzetne umetničke ličnosti, koje u svojim delima nose posebnost, otvorenost prema svetu, umetničku znatiželju i svoje tumačenje sveta, koje je duboko misaono i inspirativno ispunjeno mudrošču, ljubavlju i razumevanjem.

 

 

Pratite nas i na našim društvenim mrežama:

Facebook

Instagram

Twitter

LinkendIn

 

 
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Austrijski filmski festival 2024

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .