Događaji

Svečana dodela nagrada pobednicima takmičenja Svetske organizacije za intelektualnu svojinu

MediaSfera

 

Foto: Zorica Obradović

 

 

U utorak, 15. novembra 2022. u Svečanoj Sali Zavoda za intelektualnu svojinu, povodom obeležavanja 102. godišnjice ove institucije, dodeljene su nagrade pobednicima takmičenja Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) za 2022. godinu u pet kategorija.
Prisutnima se obratio Vladimir Marić, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu, koji je u svom govoru posebnu pažnju posvetio mladima: “Svako društvo kojem je stalo do sopstvenog napretka ne sme da zanemaruje svoje najkreativnije sinove i kćeri, već mora da stvara pretpostavke da oni ostanu u svojoj zemlji, i svoju kreativnost stave u službu svog naroda. Intelektualna svojina, pored ostalog, ima svoju ulogu u tome. Dobro izbrušen sistem zaštite intelektualne svojine, i njegova dosledna i poštena primena, garantovaće mladim ljudima da će u pogledu njihovog stvaralaštva biti zaštićeni i nagrađeni. To je ono što država može i mora da uradi za svoje mlade ljude”.

Dušan Vučković, pomoćnik ministra privrede, Sektor za privredna društva i privredne registre, između ostalog je rekao:  “Ove godine, predstavnici Ministarstva privrede, zajedno sa stručnjacima iz Zavoda za intelektualnu svojinu, predstavnicima organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, korisnicima autorskih dela i pravnim zastupnicima, i stručnjacima u oblasti prava intelektualne svojine, radili su na izradi novog zakona o autorskom i srodnim pravima, koji će uskoro naći i na javnoj raspravi. Ministarstvo privrede poklanja posebnu pažnju ovom važnom zakonu, koji uređuje čitav spektar kompleksnih odnosa između stvaralaca – autora, i nosilaca srodnih prava s jedne strane, i korisnika autorskih dela i predmeta srodnih prava s druge strane. Evropska komisija je u svom poslednjem izveštaju pohvalila napredak Srbije u ovoj oblasti”.

Aleksandra Popović, direktorka projekta „Srbija inovira“, podržanog od strane USAID, predstavila je projekat namenjen za jačanje ekonomije Srbije kroz povezivanje, podsticanje i korišćenje inovacionog potencijala.  „Naš cilj jeste jačanje ekonomije zasnovane na znanju, odnosno ekonomije zasnovane na tehnološkim inovacijama. Gde su inovacije, tu je i zaštita intelektualne svojine, odnosno patenti. Zato je nama kroz projekat jako važno da, između ostalog, i podignemo svest, među svim našim učesnicima u inovacionom ekosistemu, o važnosti ovog pitanja”.

Nagradu WIPO Medal for Inventors, u kategoriji za pronalazača ili grupu pronalazača za patent koji je u važnosti i koji ima konkretnu primenu i dokazan uspeh na tržištu, primila je Dušanka Roglić, diplomirani mašinski inženjer, vlasnica i direktorka fabrike Korali d.o.o. koja zapošljava oko osamdeset radnika, jer je na tržištu regiona komercijalizovala svoja dva domaća patenta za pronalaske podzemnih kontejnera za ekološko i bezbedno odlaganje otpada. Reč je o patentima kojima je obezbeđena lakša manipulacija, bolji higijenski uslovi, minimalni kontakt korisnika i kontejnera, dugi vek upotrebe, ekonomska isplativost, lep spoljni izgled, pri čemu ispunjavaju međunarodne standarde za uređaje ovog tipa a posebno za poboljšanje kvaliteta života i zaštite životne sredine.

Dušanka Roglić je po prijemu nagrade izjavila: “Ovi patenti mi mnogo znače, računajući da će biti duže u upotrebi, sa prioritetom zaštite životne sredine i potencijalom za moju fabriku kroz domaće, a sada sve više i inostrano tržište. Meni dodeljenu nagradu računam u najzreliji plod dugogodišnjeg stvaranja, koji mojoj porodici i mojim zaposlenim radnicima, saradnicima, i korisnicima podzemnog kontejnera fabrike Korali iz Kraljeva, čini veliku čast”.

Nagradu WIPO IP Enterprise Medal, u kategoriji za domaće pravno lice ili domaćeg preduzetnika za privrednu primenu industrijske svojine, primio je Dejan Dramićanin, direktor kompanije „Bitgear Wireless Design Services d.o.o.“  iz Zemuna. Ova kompanija je u periodu od 2018. do 2022. godine registrovala i privredno primenila dva domaća industrijska dizajna, jedan međunarodni industrijski dizajn i jedan međunarodni žig, pri čemu je privredna primena alarmnog uređaja i senzora, koji su zaštićeni industrijskim dizajnima, direktno i indirektno doprinela povećanju izvoza, povećanju energetske efikasnosti i zaštiti životne sredine. Alarmni uređaj ima široku primenu u zaštiti dragocene infrastrukture koja se nalazi na različitim, često udaljenim lokacijama i omogućava optimizaciju procesa nadgledanja, uštedu resursa potrebnih za reakcije na terenu, kao i povećanje energetske efikasnosti.

Dejan Dramićanin je o radu kompanije i ovom priznanju rekao: “Mi se bavimo inovacijama i to nam je primarna delatnost. Već smo ranije štitili određene inovacije sa patentima, tako da shvatamo bitnost intelektualne svojine. Nama ova nagrada znači zato što potvrđuje da je izuzetno značajno da intelektualna svojina ostane u Srbiji”.

Nagradu WIPO Medal for Creativity, u kategoriji za autora za monografsko delo/studijsku izložbu sa katalogom u oblasti društveno humanističkih nauka, primio je  Živojin Petrović, osnivač obrazovne i neprofitne TV stanice Srpska naučna televizija, za knjigu Ratnik sunca, koja govori o profesoru dr Branislavu Branku Laloviću (1928–1988), protagonisti borbe za solarnu energiju, koji je vizionarski naslutio krizu energije u kojoj se danas nalazimo. On je kao nuklearni fizičar Instituta u Vinči još sedamdesetih godina prošlog veka započeo istraživanja o tehnološkoj primeni solarne energije, i postao tako jedan od pionira istraživanja alternativnih izvora energije, koji je srpsku nauku na ovom polju vinuo u sam svetski vrh inovativnosti.

Živojin Petrović je o Laloviću rekao: “Sedamdesetih godina prošlog veka, profesor Lalović uočava i primećuje da će svetska energetska kriza zahvatiti našu planetu. Okreće se alternativnim izvorima energije, kao pionir u Jugoslaviji. Tada počinje njegovo proučavanje po čemu će i on ostaviti možda i najdublji trag u nauci – proučavao je i tražio najbolji način da transformiše solarnu sunčevu energiju u toplotnu ili električnu energiju. Profesor Lalović je prvi na svetu koristio amorfni silicijum, tada najnoviji materijal na bazi aluminijuma, i osamdesetih godina napravio solarnu ćeliju koja nigde u svetu nije imala takve karakteristike”.

Nagradu WIPO Schoolchildren’s Medal, u kategoriji učenika ili grupe učenika srednje škole za pronalazak, primili su Nikola Teomirović i Miodrag Milanović, učenici 4. razreda Elektrotehničke škole „Nikola Tesla“ u Beogradu, kao i njihov mentor, nastavnik praktične nastave Milan Stanojčić, za pronalazak pod nazivom: „Ekološka antivarozna košnica“. Ovaj pronalazak se odnosi na energetski nezavisan uređaj, koji se napaja preko solarnog panela, za autonomno uklanjanje pčelinjeg krpelja – varoe, koja uništava do 45% pčelinjih društava, pomoću ekološke supstance – mravlje kiseline, a da pri tome nema rezidua u medu. Autori pronalaska su doprineli pronalaženju ekološkog i energetski efikasnog rešenja u oblasti pčelarstva čijom primenom bi se smanjila cena pčelinjih proizvoda, koji bi samim tim postali pristupačniji većem broju ljudi.

Nikola Teomirović je o svom bavljenju pčelarstvom i nagrađenom pronalasku rekao: “Ljubav prema pčelarstvu potiče iz porodične tradicije. Proteklih sedamdeset godina, sa manjim prekidima, moja porodica se bavi ovom granom poljoprivrede. Iz moje ljubavi prema pčelarstvu nastao je ovaj pronalazak. Želja nam je da se u narednih par godina, u domovima svih nas nalazi tegla organskog meda, koju je proizveo srpski pčelar, s našim uređajem. Da bismo to postigli, moramo podići svest naših građana po pitanju ekologije i organskih proizvoda”.

U saradnji sa Svetskom organizacijom za intelektualnu svojinu, dodeljena je i nagrada za domaće pravno lice sa najvećim intenzitetom korišćenja međunarodnog sistema registracije žigova tokom 2022. godine – nagrada WIPO Users’ Medal. Osnovna delatnost kompanije „ADOC D.O.O. Beograd“ koja je osnovana 1990. godine je proizvodnja, uvoz i prodaja farmaceutskih proizvoda. Pored veleprodajnog sektora, proizvođač je i nosilac dozvole za promet za pažljivo selektovane visokokvalitetne lekove, medicinska sredstva i suplemente.

Događaj se odvijao u hibridnom formatu, a snimak možete pogledati na OVOM linku

 

 

Pratite nas i na našim društvenim mrežama:

Facebook

Instagram

Twitter

LinkendIn

 

 

 
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .