Događaji

ZNANjE I SLOBODA Međunarodna konferencija povodom 10 godina postojanja Instituta za studije kulture i hrišćanstva

MediaSfera

 

 

U okviru obeležavanja desete godišnjice postojanja i rada Instituta za studije kulture i hrišćanstva, Institut, u saradnji sa Domom omladine Beograda, organizuje međunarodnu konferenciju na temu „Znanje i sloboda“.
Učesnici konferencije će promišljati pitanje odnosa čovekove slobode i (sa)znanja, ali i druga pitanja i teme koje stoje u neposrednoj vezi sa centralnom temom konferencije, iz različitih disciplinarnih i metodoloških perspektiva.

Učesnici konferencije

prof. dr Graham Ward, Univerzitet Oxford

prof. dr Sandra Šćepanović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

prof. dr Časlav Koprivica, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

prof. dr Michael Hjälm, Sankt Ignatios College, Stockholm

dr Aleksandar Fatić, Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju

prof. dr Boris Begović, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

prof. dr Una Popović, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

prof. dr Danica Popović, Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

prof. dr Vladimir Gvozden, Univerziitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

mr Sergej Beuk, Dom omladine Beograda.

mr Danijela Marković, Institut za studije kulture i hrišćanstva

prof. dr Davor Džalto, Univerzitetski koledž Stockholm, Institut za studije kulture i hrišćanstva

Institut za studije kulture i hrišćanstva

Osnovan  je 2012. godine. Odluka o osnivanju Instituta je doneta s namerom da se dugogodišnji rad Hrišćanskog kulturnog centra na polju hrišćanstva i kulture dodatno unapredi i upotpuni istraživačkim, naučnim i edukativnim radom, sledeći viziju oca Radovana Bigovića, osnivača i dugogodišnjeg predsednika Centra.

Primarni ciljevi Instituta su promocija dijaloga između različitih aspekata savremene kulture i hrišćanstva, kroz raznovrsne edukativne programe i druge projekte. Institut promoviše vrednosti dijaloga, tolerancije, kritičkog mišljenja, inter-kulturnog, inter-religijskog i ekumenskog dijaloga, akademske izuzetnosti, kao i novih uvida koji su bazirani na slobodnom istraživanju i nezavisnom mišljenju.

Institut takođe afirmiše dostupnost obrazovanja kao i slobode misli. Institut ostvaruje svoje ciljeve putem organizovanja seminara, letnjih akademija, kurseva, okruglih stolova, tribina, radionica, konferencija, izložbi i drugih oblika edukativnih i kulturnih sadržaja, samostalno i u saradnji sa drugim institucijama i pojedincima. Važan oblik delovanja Instituta je i izdavačka delatnost.

Program konferencije

Sreda, 12. oktobar 17.00-17.30 Okupljanje učesnika 17.30-18.00 Otvaranje skupa Sergej Beuk, Dom omladine Beograda Danijela Marković, Institut za studije kulture i hrišćanstva Davor Džalto, Institut za studije kulture i hrišćanstva Uvodno predavanje (na engleskom jeziku) Moderator: Davor Džalto 18.00-18.45 Opening the Ears: What Does it Mean to Know God? Graham Ward, Oxford University 18.45-19.15 Diskusija 19.30 Prijem

Četvrtak, 13. oktobar 09.30-10.00 Okupljanje i kafa/čaj Panel 1 Moderator: Danijela Marković 10.00-10.20 Empedoklovo celovito znanje i odnos prema životu i smrti Sandra Šćepanović, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu 10.20-10.40 Evropsko praotkriće (ne)slobode i (ne)znanja iz duhovne dimenzije drugosti Časlav Koprivica, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu 10.40-11.15 Diskusija 11.15-12.00 Pauza za kafu/čaj

Panel 2 (na srpskom i engleskom jeziku) Moderator: Davor Džalto 12.00-12.20 The Distinction between Knowledge, Faith, and Morality – for the Sake of Freedom Michael Hjälm, Sankt Ignatios College, University College Stockholm 12.20-12.40 Normalnost i socijalizacija: lakanovsko shvatanje slobode Aleksandar Fatić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu 12.40-13.15 Diskusija Panel 3 Moderator: Sandra Šćepanović 15.00-15.20 Meritokratija: uspon, savremena suočavanja i perspektive Boris Begović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

15.20-15.40 O (ne)znanju: neizrecivost estetskog Una Popović, Filozofski fakultet u Novom Sadu 15.40-16.15 Diskusija 16.15-16.30 Pauza za kafu/čaj Panel 4 Moderator: Aleksandar Fatić 16.30-16.50 Tri zablude u ekonomiji: puna zaposlenost, minimalne plate i ekonomska jednakost Danica Popović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu 16.50-17.10 Država, znanje i sloboda: utopija ili cinizam? Vladimir Gvozden, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu 17.10-17.40 Diskusija 17.40-18.00 Zatvaranje konferencije

 

 

Pratite nas i na našim društvenim mrežama:

Facebook

Instagram

Twitter

LinkendIn

 

 
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Austrijski filmski festival 2024

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .