Ekologija

Uticaj rudarstva na tropske šume

MediaSfera

 

Foto: © Ivan Bandura

 

Rastuća potražnja za mineralima i njihova eksploatacija ubrzavaju krčenje šuma širom sveta, a posebno su ugrožene tropske šume. Danas se dvostruko više sirovina izvlači iz svetskih rudnika u odnosu na 2000. godinu.
Pun obim uticaja na tropske ekosisteme je do sada bio nepoznat. Naučnici sa Privrednog univerziteta u Beču su zajedno sa drugim univerzitetima predstavili prvu sveobuhvatnu studiju o pojačanom gubitku šuma usled intenziviranja rudarstva.

U periodu od 2000. do 2019. godine rudarstvo je direktno odgovorno za gubitak 3.264 kvadratna kilometra tropskih šuma. Čak 80 odsto te površine se nalazi u četiri zemlje: Indoneziji, Brazilu, Gani i Surinamu. Studija pokazuje značajne, ali neravnomerno raspoređene i često nekontrolisane uticaje na ove posebno biološki raznovrsne ekosisteme.

Istraživači su uporedili geografske koordinate rudnika sa podacima o gubitku šuma „Global Forest Change“. Podaci pokrivaju 26 zemalje od kojih se 76,7 odsto odnosi na krčenje tropskih šuma. Pored direktnog krčenja šuma u 18 od 26 zemalja u prečniku od 50 kilometara oko rudnika ustanovljeno je povećano krčenje terena koje se ne može objasniti drugim faktorima. Ovo indirektno krčenje je posledica pojave novih naselja ili saobraćajne infrastrukture u blizini rudnika.

„Da bismo zaštitili lokalne ekosisteme u tropskim krajevima, potrebne su tačne procene uticaja rudarstva i strategije za ublažavanje tog uticaja“, objašnjava Štefan Giljum, jedan od autora studije.

 

Pratite nas i na našim društvenim mrežama:

Facebook

Instagram

Twitter

LinkendIn

 

 
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Austrijski filmski festival 2024

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .