Vizuelna Umetnost

Izložba “Novi dinamizam” Filipa Baralića u Galeriji DOB

MediaSfera

 

Otvaranje izložbe u utorak, 6. septembra u 19:00

 

Radovi u okviru izložbenog projekta pod nazivom “Novi dinamizam” predstavljaju segment višegodišnjeg istraživanja umetnika Filipa Baralića.
Tokom navedenog procesa umetnikov rad je evoluirao integrišući u sebe različite forme likovnog izražavanja od tradicionalne skulpture, preko instalacije i crteža, do digitalne grafike, samim tim i drugačije pristupe obrade materijala.

U osnovi stvaralaštva Filipa Baralića je stvaranje dinamičnih formi na makro nivou, kao i pokreta unutar ljudske figure, koji vode ka anatomskoj organizaciji – u vidu artikulacije složenosti i jednostavnosti oblika, varijacije ritmova, i finalno prožimanja forme i prostora koji je okružuje.

Kroz svoj rad, umetnik daje primat liniji i površini u prostoru, u kombinaciji sa negativom forme čime se stvara utisak prostornog crteža.

Skulpture često nastoje da sakriju svoju masu koja je podređena liniji i praznini. One poseduju otvorenu formu i teže da budu dinamične poput arabeski, koje se udaljavaju od volumena i streme ka pokretu i akciji.

Skulpture nisu monolitne, već razuđene i teže da se nametnu posmatraču kompleksnom igrom svetlosti i senke, linije i površine, forme i praznine.

Filip Baralić, rođen 1988. u Užicu. Osnovne i master studije završio na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, katedra za vajarstvo, u klasi profesora Tomislava Todorovića. Bavi se skulpturom, crtežom i grafikom. Nagrađivan u oblasti skulpture. Jedan od osnivača Udruženja vizuelnih umetnika Užice (UVUU) i Galerije Reflektor. Živi i radi u Užicu.

 

Pratite nas i na našim društvenim mrežama:

Facebook

Instagram

Twitter

LinkendIn

 

 
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .