Zdravlje

Veza između otpadnih voda i pandemije kovid-19?

MediaSfera

 

Foto: © MedUni Wien

 

Iako se dugo pretpostavlja da je analiza otpadnih voda pogodna kao dodatan pristup u praćenju epidemioloških događaja, ova metoda je tek nedavno uvedena u mnogim zemljama. Sekvenciranje virusnih čestica iz uzoraka otpadnih voda je važan deo praćenja pandemije kovid-19 u Austriji od 2020. godine.
Tim naučnika pod vođstvom Andreasa Bergtalera sa Medicinskog univerziteta u Beču u saradnji sa drugim univerzitetima i institucijama iz cele Austrije od 2020. godine analizira uzorke iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Studija koja je objavljena pokazuje da podaci o otpadnim vodama veoma precizno odražavaju širenje virusnih varijanti u populaciji.

Naučnici su u periodu od decembra 2020. do februara 2022. godine analizirali 3.413 uzoraka otpadnih voda iz 90 opštinskih slivova odnosno postrojenja za prečišćavanje koji su nedeljno pokrivali više od 50 odsto autrijskog stanovništva. Uz pomoć softvera koji su razvili načnici su uspeli da izvuku prostorno-vremensku učestalost varijanti virusa iz uzoraka. Rezultati su zatim potvrđeni kroz upoređivanje sa više od 311.000 pojedinačnih slučajeva infekcije kovid-19.

„Rezultati potvrđuju da analiza otpadnih voda daje veoma tačan pregled pandemijske situacije u čitavoj zemlji. Za svaku nedelju i svako slivno područje u kome se na osnovu epidemiološkog izveštavanja pojavila određena varijanta virusa u 86 odsto uzoraka u istoj nedelji vidimo odgovarajući signal u otpadnim vodama, dok u oko tri odsto uzoraka vidimo varijante koje nisu otkrivene u sistemu praćenja situacije koji se zasniva na pacijentima“, objašnjava Bergtaler.

Podaci dobijeni u okviru studije daju osnovu za predviđanje novonastalih varijanti i olakšavaju izračunavanje prednosti u širenju upitnih varijanti virusa.

Studija objavljena u časopisu Nature Biotechnology

 

Pratite nas i na našim društvenim mrežama:

Facebook

Instagram

Twitter

LinkendIn

 

 

 
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

21. Beogradski festival igre

53 Beogradski fashion week

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .