Diktafon

Bojana Višekruna: Vinča Belo brdo kao turistička i naučna destinacija

MediaSfera

 

Piše: Gordana Radisavljević-Jočić

Foto: Bojana Višekurna, privatna arhiva

 

Nedavno je predstavljen projekat revitalizacije i rekonstrukcije Arheološkog lokaliteta Belo brdo Vinča, koji realizuje Vlada Srbije, pod pokroviteljstvom Vlade Sjedinjenih Američkih Država kroz Ambasadorov fond za zaštitu kulturne baštine.
-Kao jedan od najvažnijih nalazišta neolita, po kojem je, između ostalog i cela kultura dobila naziv, Vinča Belo brdo je nažalost decenijama bio zanemarivan. Uz podršku Ambasadorovog fonda za zaštitu kulturne baštine Vlade SAD, a na inicijativu predsednice Vlade RS Ane Brnabić, mi smo uspeli da obezbedimo početak sistemske rekonstrukcije i revitalizacije nalazišta tako da ono postane nezaobilazna stanica na kulturno-turističkoj mapi Evrope, pa i sveta. To je najmanje što ovaj lokalitet zaslužuje. Počeli smo naravno od najurgentnijeg, a to je sanacija klizišta kako naše i svetsko kulturno blago ne bi bespovratno odlazilo u Dunav. Proglašenjem trogodišnjeg kapitalnog projekta uspeli da obezbedimo i razvoj lokaliteta kao turističke i naučne destinacije, kaže Bojana Višekruna, savetnicom predsednice Vlade Republike Srbije za kreativne industrije i nauku.

vinca_belo_brdo_arheolosko_nalaziste-min.jpg

Predviđena su tri stuba razvoja – zaštita kulturnog nasleđa, prezentacija i turizam, nauka i istrazivanje. Da li ovaj plan predviđa da Belo brdo postane centar mreže neolitskih lokaliteta u Srbiji?

– Belo brdo je živ lokalitet, na kojem se aktivno iskopava i to predstavlja njegovu prednost, ali i izazov. Upravo zato je ključno da se pored zaštite i prezentacije kulturnog nasleđa, u cilju povećanja broja turista, jednako razvija i naučna komponenta. Imajući to u vidu, plan je da se pored Centra za posetioce i prateće turističke infrastrukture, izgrade ne samo objekti za boravak i rad arheologa, već i ozbiljan naučno-istraživački centar za proučavanje neolita. Vinča Belo brdo će tako postati centar odakle se prostire mreža svih neolitskih lokaliteta u Srbiji i pružiće svu infrastrukturu da se ti manji lokaliteti razvijaju i u turističkom, ali i u naučnom smislu. Želimo da ovaj lokalitet otvorimo za arheologe iz celog sveta i da ozbiljno razvijamo međunarodnu saradnju i razmenu znanja.

Arheološko nalazište Belo brdo u Vinči jedno je od najznačajnijih lokaliteta neolitske kulture prepoznate po počecima urbanog načina življenja u zajednicama, razvoju kreativnosti i vrhunskog umetničkog zanatstva, kao i tehnološkoj revoluciji u vidu prvog topljenja metala. Kako vidite značaj Vinčanske kulture za identitet Srbije danas?

-Vrednosti kojima su se vodili Vinčanci su zapravo osnov identiteta moderne Srbije – kreativnost, inovativnost, znanje i saradnja. Oni su bili pioniri obrade metala i zauvek su promenili tok istorije otkrićem metode za topljenje metala i njegovu dalju upotrebu. Srbija je danas lider u regionu u oblasti inovacija i kreativnih delatnosti, a ono po čemu smo prepoznatljivi u svetu jesu naši ljudi, njihovo znanje i talenat. To je ono što smo objedinili kroz nacionalnu platformu Srbija stvara i što smo svetu predstavili na svetskoj izložbi u Dubaiju. Ceo naš paviljon je predstavio dostignuća Vinčanske kulture i vezu sa Srbijom danas.

vinca_belo_brdo_arheolosko_nalaziste_2-min.jpg

 Da li Strateški plan razvoja predviđa i proglašenje turističkog prostora i koji je značaj ovakvog sistemskog pristupa?

-Tokom leta će biti objavljena Studija za proglašenje turističkog prostora, a Strategijski master plan je već završen i usvojen. Ovaj sistemski pristup je jedini način da se lokalitet integralno razvija – što se najbolje vidi na primeru Golubačke tvrđave. Proglašenje turističkog prostora nam omogućava imenovanje upravljača prostorom, koji je onda zadužen za sva infrastrukturna ulaganja i održavanje, ali i turistifikaciju lokaliteta i koordinaciju svih nadležnih ustanova kako bi se neometano nastavila arheološka istraživanja i ispunili najveći standardi zaštite u saradnji sa Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture.

Recite nam nešto više o Arhitektonsko-urbanistički konkurs koji je otvoren do 4. septembra. Koje su faze njegove realizacije?

-Međunarodni konkurs je raspisan u martu i nadamo se pobedničkim rešenjima već u prvoj polovini septembra. Ukupan fond nagradi iznosi 74.000 EUR i ovo je prvi put u Srbiji da radimo ovako sveobuhvatan razvoj jednog arheološkog lokaliteta. Konkurs podrazumeva nekoliko celina: razvoj priobalja Dunava i lokalne reke Bolečice, izgradnju Centra za posetioce sa pripadajućom zelenom površinom, osmišljavanje i uređenje arheoparka sa otvorenim sadržajima za decu i odrasle (poput botaničke baste i slično), uređenje crvene zone nalazišta i izgradnju lakih objekata za boravak i rad arheologa, izgradnju Naučno-istraživačkog centra za proučavanje neolita, kao i izgradnju prateće turističke infrastrukture (poput parkinga i slično).

vinca_belo_brdo_arheolosko_nalaziste_3-min.jpeg

Fokus je na crvenoj zoni i centru za posetioce? Šta će to značiti za Beograd?

-Prva faza realizacije po konkursnom rešenju podrazumeva uređenje crvene zone nalazišta tako da postane dostupna za dalja arheološka iskopavanja. Posetioci će uz pomoć lakih montažnih konstrukcija moći da prate, a ponekad i učestvuju iskopavanjima. Paralelno ćemo raditi na projektno-tehničkoj dokumentaciji za izgradnju Cetra za posetioce, kako bismo u drugoj polovini 2023. počeli sa gradnjom. Očekujemo da će tokom 2023. biti uređeno i priobalje Dunava sa pešačko-biciklističkom stazom i pripadajućom zelenom površinom. Već tokom 2024. godine, Vinča Belo brdo postaće jedna od nezaobilaznih poddestinacija unutar turističke destinacije Beograd, a Beograđani će dobiti još jednu oazu na Dunavu, na svega petnaestak kilometara od centra grada.

Koje su dalje faze razvoja?

-Po završetku prve faze, ulazimo u realizaciju uređenja arheoparka i izgradnju Naučno-istraživačkog centra. Prema Strategijskom master planu, predviđa se i izgradnja zelenog lavirinta, zatim rekonstrukcije neolitskog sela koje bi ponudilo i smeštajne kapacitete za digitalne nomade i individualne turiste, kao i uređenje peščare u Vinči tako da ona postane jedna vrsta arheo-safari parka za decu i odrasle. Aktivno ćemo raditi na tome da privučemo i privatne investicije, kako bismo obezbedili održivost i dalji razvoj lokaliteta.

vinca_belo_brdo_arheolosko_nalaziste_4-min.jpg

Koliko je važno i šta podrazumeva partnerstvo sa lokalnom zajednicom? Koje su sve prilike za njihov razvoj?

-Vinča Belo brdo je, najpe, dom svih Vinčanaca koji danas tamo žive. Bez saradnje sa lokalnom zajednicom, ne postoji dalji razvoj lokaliteta. Mi smo nedavno, uz podršku Ambasade SAD, održali prvu u nizu radionica za lokalne privrednike i obrazovno-kulturne institucije gde smo predstavili razvoj projekta i mogućnosti za njihovo uključivanje. Naša uloga kao države je da obebzedimo neophodan novac i napravimo platformu za saradnju, a na lokalnoj zajednici je da to maksimalno iskoristi i omogući da ovaj lokalitet nastavi da živi – od razvoja smeštajnih kapaciteta, preko različitih vrsta usluga, do proizvodnje suvenira i autentičnih lokalnih proizvoda. Država će pomoći u osnaživanju i promociji svih inicijativa lokalnog stanovništa.

 

 

Pratite nas i na našim društvenim mrežama:

Facebook

Instagram

Twitter

LinkendIn

 

 
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .