Kultura Kulturna politika

Predstavljen projekat revitalizacije Arheološkog lokaliteta Belo brdo Vinča

MediaSfera

 

 

Projekat revitalizacije i rekonstrukcije Arheološkog lokaliteta Belo brdo Vinča, koji realizuje Vlada Srbije,  pod pokroviteljstvom Vlade Sjedinjenih Američkih Država kroz Ambasadorov fond za zaštitu kulturne baštine, predstavljen je predstavnicima lokalne zajednice, danas, 24. juna 2022. godine, na Arheološkom nalazištu Belo brdo, Vinča.
Prisutnima su se obratili: Fil Bekman, savetnik za odnose sa javnošću, kulturu i obrazovanje Ambasade SAD, Miroslav Kočić, izvršni menadžer projekta, Bojana Višekruna, savetnica predsednice Vlade Srbije za kreativne industrije i nauku i Iskra Maksimović, direktorka Golubačke tvrđave.

Na ovom skupu posebna pažnja bila je posvećena značaju razvoja lokaliteta kao kulturno-naučno-turističke destinacije za lokalno stanovništvo i prilike koje jedno takvo sistemsko ulaganje donosi.

 Arheološko nalazište Belo brdo u Vinči jedno je od najznačajnijih lokaliteta neolitske kulture prepoznate po počecima urbanog načina življenja u zajednicama, razvoju kreativnosti i vrhunskog umetničkog zanatstva, kao i tehnološkoj revoluciji u vidu prvog topljenja metala. Vlada Republike Srbije, prepoznajući lokalitet kao deo, ne samo evropske, već i svetske kulturne baštine, donela je odluku da sistemski pristupi rešavanju tekućih problema na nalazištu i uređenju čitavog prostora kako bi ono postalo nezaobilazna kulturna i turistička destinacija i centar izvrsnosti za proučavanje neolitske kulture u Evropi.

Trogodišnji kapitalni projekat “Istraživanje, zaštita i prezentacija arheološkog nalazišta Belo brdo u Vinči“ otpočeo je sa implementacijom januara 2021. godine i podrazumeva početnu investiciju od 364.400.000 RSD, odnosno oko 3 miliona evra. Pored kapitalnog projekta, uređenje arheološkog nalazišta podržala je i Vlada Sjedinjenih Američkih Država kroz Ambasadorov fond za zaštitu kulturne baštine, u iznosu od 475.000 USD. Projekat i grant implementira Republički zavod za zaštitu spomenika kulture u koordinaciji sa Kabinetom predsednice Vlade Republike Srbije i nadležnim ministarstvom.

“U ime ambasadora Hila i čitave Ambasade SAD, jako mi je drago što mogu da podržim ovaj projekat. Projekat Ambasadorovg fonda za zaštitu kulturne baštine je izuzetno važan za nas, zato što nije vezan za političke, ekonomske i bezbednosne interese, već naš način da pokažemo poštovanje prema svetskoj kulturnoj baštini. U prethodnih dvadeset godina smo u Srbiji podržali različitih dvanaest projekata, ali ovaj u Vinči nam je posebno značajan, jer je reč o najvećem ulaganju i zato što je kompleksan. Postoje i drugi lokaliteti u Srbiji koji zaslužuju podršku za dalje istraživanje, ali ovaj je svakako najznačajniji.”   – istakao je Fil Bekman, savetnik za odnose sa javnošću, kulturu i obrazovanje Ambasade SAD.

“Naša vizija je da Vinča Belo brdo postane nezaobilazna stanica na kulturno-turističko-naučnoj mapi Evrope i centralni lokalitet mreže neolitskih nalazišta u Srbiji. Uz podršku Ambasade SAD u Srbiji, danas smo otvorili izuzetno važan dijalog sa lokalnom zajednicom, kako bismo govorili o prilikama koje sistemski razvoj lokaliteta donosi pre svega za lokalno stanovništvo, ali i da zajedno istaknemo izazove i načine na koje ćemo ih prevazići. Takođe smo produžili rok za izradu arhitektonsko-urbanističkog konkursa do 4. septembra 2022, kako bismo nakon sanacije klizišta, već 15. septembra ove godine imali pobedničko rešenje. Paralelno radimo na proglašenju turističkog prostora i planiramo precizne dalje korake. Za sada je ideja da se crvena zona i priobalje Dunava preurede već sledeće godine, a početak izgradnje Centra za posetioce sa zelenim površinama očekuje se početkom 2024. godine.” – izjavila je  Bojana Višekruna, savetnica predsednice Vlade Srbije za kreativne industrije i nauku.

„Klizište na lokalitetu Belo brdo verovatno postoji od četrdesetih godina 20. veka. Međutim, u poslednjih nekoliko decenija ono se aktiviralo i nalazište je ugroženo. Neophodne su intervencije zbog njegove stabilizacije, kako bi se ovaj lokalitet bogat kulturnim slojevima i artefaktima iz kojih možemo da rekonstruišemo sam život Vinčanaca u doba neolita, sačuvao za naredne generacije. Prva faza sanacije, koju nam omogućavaju sredstva Ambasade SAD, obuhvata obalu utvrde sa nizom armiranih šipova koji će zaustaviti samu kliznu površinu i srediti deo ispred lokaliteta sa kontrategom koji će zaustaviti klizanje na nalazištu.“ – objasnio je Miroslav Kočić, izvršni menadžer projekta Arheološko nalazište Vinča Belo brdo.

Direktorka Golubačke tvrđave, Iskra Maksimović, govorila je o značaju lokaliteta kao kulturno-naučno-turističke destinacije na primeru Golupca koji je danas izuzetno razvijena turistička destinacija.

„Proglašenje turističkog prostora je jako značajno za razvoj lokaliteta i da toga nije bilo, Golubačka tvrđava danas ne bi bila to što jeste, da nismo bili turistički prostor i da nije imao svog upravljača. Jako je bitno da Arheološko nalazište Vinča Belo brdo ima svog upravljača kog, inače, imaju samo Beogradska i Golubačka tvrđava. Moja je iskrena preporuka, nemojte to da propustite, to je jednostavan proces i nemojte od toga da odustajete. Posebna pažnja kod razvoja Golupca bila je  posvećena saradnji sa lokalnom zajednicom. Važno je da razumete da potrebe lokalne zajednice i upravljača nisu uvek iste. Zato je izuzetno važno postojanje dijaloga i da lokalna zajednica bude uključena u sve faze razvoja projekta.“ – rekla je Iskra Maksimović, direktorka Golubačke tvrđave.

 


PROČITAJTE I

Muzej arheološko nalazište u Vinči: Neolitska metropola nadomak Beograda

 


 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter i LinkendIn nalogu

 

 

 
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .