Lepota & Moda

Izložba Sonje Krstic oduševila publiku

MediaSfera

 

Foto: Đorđe Tomić

 

Koncept izložbe „Susretanja…“ je interpretacija tradicionalnog kulturnog nasleđa Srbije kroz aktuelni, modni, primenjeno-umetnički izraz modne dizajnerke Sonje Krstić.
Na izložbi su predstavljena moderna, jedinstvena ženska odeća koja svojim savremenim izgledom pomera granice percepcije narodne nošnje kao uspostavljenog okvira tradicije.
To je susret autorskog modnog dizajna i estetskih obrazaca prošlosti, koji govori o onome ko smo, odakle smo i šta u sebi i na sebi nosimo.

Korištenjem recikliranih materijala, upotrebnih predmeta i gotovih proizvoda u dizajnu, Sonja Krstić stvara nove vizuelne smernice metaforičnosti 21.veka i na taj način kreira savremene kulturne uticaje kojima se može oblikovati (novinama).

Ona transponuje „pozajmljene“ i tradicionalne motive u današnjem modu, širem kontekstu i savremenom izrazu, neočekivanom materijalizacijom. Kitnjasta estetika tradicionalne odeće svodi se na valere ahromatske skale sa dominacijom crnom koju oživljava u prostoru. Rustiku trodimenzionalnih tekstura oblikuje redizajnom gotovih proizvoda masovne proizvodnje i neodevne namena.
Prvu celinu izložbe čine odevne forme estetskih kanona narodne kulture koja se razvijala na selu, a druga ima osobenosti gradske nošnje ali samo u naznakama tradicije. Prva je robusna i gruba, sa elementima 3D preplitanja sa teksturom, popunkom “ dok je druga rafinirana, sjajnih detalja, ali dramatičnih oblika, „gotik mode” sa duhom folklorne tradicije.

Subjektivno, to su lični uticaj, podsvest, prepoznavanje, simbolička interpretacija, unutrašnji eklekticizam koji dobija tumačenje kroz jezik mode.

Objektivno, to su modni predmeti koji čine estetizovanu kulturološku sliku kojoj je vizuelni pritisak važniji od etnografske faktografije i rekonstrukcije, a u kojoj je dizajnerka pročitala ne samo u našem obliku. To su utisci o nama danas, o suštini, svetu i životu, kroz simbolički okvir mode.

Izložba „Susretanja…“ modne dizajnerke Sonje Krstić se održava u vreme trajanja 49. Belgrade Fashion week-a i tajaće do 9.juna.  

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter i LinkendIn nalogu

 

 
Meni su rekli da vi postojite

Pre nego što je došao Laki

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

21. Beogradski festival igre

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .