Ekologija

Projekat „cleandanube“

MediaSfera

 

 

U okviru projekta „cleandanube“ nemački hemičar Andreas Fat će plivati Dunavom i uzimati uzorke vode za analizu. Tim naučnika sa Bečkog univerziteta će analizirati uzorke na prisustvo štetnih aditiva za plastične mase.
Velike količine mikroplastike se slivaju svakog dana u reke, mora i okeane. Sa mikroplastikom u vode dospevaju supstance koje mogu biti toksične za biljke i životinje. Istraživači će analizirati uzorke na prisustvo aditiva od abrazije guma i omekšavanja plastike. Time se analiza usmerava na supstance koje se uglavnom ne uzimaju u obzir.

„Dve grupe supstanci koje ćemo posmatrati ne evidentiraju se rutinski, iako mogu biti štetni po zdravlje i okolinu“, objašnjava Torsten Hefer sa Bečkog univerziteta. Andreas Fat će plivati Dunavom uz podršku malog tima, a jedan od brodova poseduje mobilnu laboratoriju koja omogućava brza ispitivanja vode. Međutim aditivi u plastici se mogu otkriti jedino pomoću visoko specijalizovanih uređaja za merenje i metoda analize.

Naučnici Šarlote Henkel i Ruting Peng sa Bečkog univerziteta su razvili pristup koji uopšte omogućava merenje prisustva aditiva iz guma i aditiva za omekšavanje plastike.

„Ispitaćemo ukupno 30 materija iz ove dve grupe štetnih supstanci celokupnim tokom Dunava, kao i njihovu koncentraciju“, dodaje Hefer. Pored uzoraka vode koje uzima Fat za njegovo plivačko odelo će biti pričvršćeni pasivni skupljači vode.

Naučnici će preuzeti uzorke na tri mesta, u Beču, Budimpešti i u Đerdapskoj klisuri.

 

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter i LinkendIn nalogu
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .