Događaji

Tribina: Umetnost, kultura i ekologija

MediaSfera

 

 

Petak 8. april 2022. godine od 19 časova
Termin „angažovana umetnost“ pretpostavlja umetnička dela koja su ispunjena socijalnim nabojem.
Pojam se odnosi na Žan Pol Sartrovu (Jean Paul Sartre) definiciju „angažovane književnosti“, koja kaže: „Književnost otkriva čitaocima njihovu vlastitu situaciju, kako bi mogli preuzeti odgovornost za nju.“
Angažovana umetnost je krovni termin za različite oblike umetničkih praksi, poput umetnički aktivizam, rad sa zajednicom, uspostavljanje javnog prostora, participativna umetnost, građanski angažman, ocuvanje zivotne sredine.
Zato sutra na osnovno pitanje ljudske egzistencije razgovaramo sa umetnicima, upravo zato sto duboko verujemo da ce ljubav i lepota spasiti ovaj svet.
Autor tribine: Snežana Pavlović
Govore: Lola Lukić, nastavnik likovne kulture, Danijela Marković, teolog i Bernadette Posa, vajar.

Meni su rekli da vi postojite

Pre nego što je došao Laki

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

21. Beogradski festival igre

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .