Događaji

Jasenovac: Logor smrti – zemlja živih: otvaranje izložbe u Parizu

MediaSfera

 

 

 

 Muzej žrtava genocida sa posebnim zadovoljstvom objavljuje vest da će audio-izložba pod nazivom ,,Jasenovac : logor smrti – zemlja živih“, nakon Beograda, Kragujevca, Paraćina, Trebinja i Podgorice, biti predstavljena i u Parizu.
Producent postavke je digitalna agencija NextGame iz Beograda, dok je Muzej žrtava genocida pružio neophodnu stručnu podršku.

Autori izložbe su g. Bogdan Španjević i g. Darko Nikolić, dok je stručni konsultant prilikom realizacije izložbe bila naša uvažena koleginica istoričarka g-đa Jasmina Tutunović Trifunov, viši kustos u Muzeju žrtava genocida.

Izložba će od 7. do 20. aprila ove godine biti predstavljena u Kulturno-informativnom centru Republike Srbije u Parizu.

Realizaciju izložbe podržalo je Ministarstvo kulture i informisanja.

Izložba, koja je do sada predstavljena u Beogradu, Kragujevcu, Paraćinu i Trebinju, donosi osam zvučnih zapisa i radiofonskih priča o žrtvama sistema koncentracionih i logora smrti NDH u Jasenovcu.

Postavka je interaktivna i pruža mogućnost posetiocima da kroz niz dramskih aktivnosti postanu učesnici i ko-kreatori priča. Ova izložba se služi savremenim metodama angažovanja publike i, putem veb aplikacije kojoj posetioci pristupaju sa svojih mobilnih telefona, omogućava ličan i višedimenzionalan doživljaj.

Posebno dizajnirane instalacije u prostoru, osmišljene oko radiofonskih priča, omogućavaju posetiocima da kroz interakciju ovaj doživljaj i prodube. Iako inspirisana istorijskim događajima, ova izložba nije istorijska po karakteru.

Izložba pod nazivom „Jasenovac : logor smrti – zemlja živih“ koristi jedinstveni pristup temi sistema koncentracionih i logora smrti NDH u Jasenovcu. Ona predstavlja svojevrsnu ličnu umetničku refleksiju izvedenu u audio formi koja omogućava posetiocima da sami, vođeni naratorom i svojom imaginacijom stvore slike i na taj način „vide“ Jasenovac.

Audio izložba predstavlja inovativan pristup temi sistema koncentracionih i logora smrti NDH u Jasenovcu. Taj pristup se manifestuje na dva načina – upotrebom nove mobilne / digitalne tehnologije, kao i konceptom, tj. uglom posmatranja ove izuzetno važne teme. Tehnološka inovacija podrazumeva da posetioci prolaze kroz izložbu koristeći vlastiti mobilni telefon, slušalice i specijalnu mobilnu aplikaciju budući da je izložba u stvari multimedijalni sadržaj u kome se nalazi osam audio priča o ljudima stradalim u sistemu koncentracionih i logora smrti NDH u Jasenovcu.

Konceptualna inovacija je sadržana u činjenici da se temi Jasenovca pristupa iz perspektive hrišćanskog vaskrsenja u kojoj je stradanje jasenovačkih mučenika zapravo izvor blagodati koji oplemenjuje naše živote, a ne izvor mržnje i netrpeljivosti. Ulazeći i prolazeći kroz priče o jasenovačkim mučenicima, posetioci otkrivaju nove dimenzije ljubavi, požrtvovanja, hrabrosti, saosećanja i zajedništva čime se Jasenovac predstavlja kao ono što zapravo i jeste – uporišna tačka na putu spasenja. Upravo zato, suprotno konceptima kojima je tema Jasenovca obrađivana do sada, ova izložba koristeći zvuk, a ne sliku, rezultira saosećanjem i ljubavlju, a ne strahom i mržnjom.

Svi segmenti postavke inspirisani su istorijskim događajima i stvarnim pričama, ali predstavljaju njihovu umetničku interpretaciju tako da posetioci ulaze i učestvuju u iskustvu koje zapravo liči na jednu vrstu interaktivnog filma u stvarnosti ili pozorišnog performansa.

Projekat teži da kroz sistematično i stručno izložene činjenice, kao i umetničke interpretacije događaja pruži doprinos stvaranju ambijenta u kome se bez predrasuda i politizacije govori o sistemu koncentracionih i logora smrti NDH u Jasenovcu, ali i stvara atmosfera u kojoj se rane zaceljuju, a ne produbljuju.

Uprkos tome što je o tom sistemu logora zaista mnogo rečeno i napisano, u društvima koja su duboko ranjena jasenovačkom tragedijom zapravo veoma malo se zna. Najčešća površna i fragmentirana saznanja o ovom logoru stvarala su, a i danas to čine, brojne predrasude i predubeđenja. Ovo za posledicu ima dugotrajno ostajanje u atmosferi nezalečene traume.

Cilj projekta je upravo stoga da podstakne oblikovanje sistema vrednosti zasnovanog na kulturi sećanja, praštanja, pomirenja, ali poštovanja života i dostojanstva svake ličnosti stavljajući ovaj veliki narativ u univerzalni opšteljudski kontekst kulture i identiteta svih naroda čiji su pripadnici stradali u Jasenovcu. Zato je ovaj projekat osmišljen tako da slavi život, a ne da produbljuje zagledanost u mržnju i tamu ljudskog postojanja.

Verujemo da jasenovačke žrtve mogu da nas nauče upravo tome.

Poruka izložbe zasnovana je na tome da nas Jasenovac uči da budemo zagledani u život, a ne u smrt, u svetlost, a ne u tamu. Simbol smrti postaje simbol života.

Umetnička dimenzija ovog projekta naročito je istaknuta učešćem glumaca Radivoja Raše Bukvića i Bojane Kovačević Gajin koji su, u ulogama naratora, snimili priče i vođenja.

Dizajn zvuka koji predstavlja centralni element iskustva izložbe potpisuje Natalija Strahinić.

Autori izložbe su Darko Nikolić i Bogdan Španjević.

Partner projekta: Muzej žrtava genocida,

Nosilac projekta: NextGame

Koproducent: Galerija ,,Štab“, Marko Brun,

Veb aplikacija: Oblačak, Nenad Šćekić

Animacija i video: Darko Duckin

Stručni saradnik: istoričarka Jasmina Tutunov Trifunović, viši kustos Muzeja žrtava genocida,

Istraživači: Vladimir Lužnjanin, Nikola Zobenica, Miloš Dimić;

Izložbu pomogli: Avala Studios

Projekat „Virtuelni muzej Jasenovca“ finansiran je od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Veb adresa projekta: www.logorjasenovac.rs

 

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter i LinkendIn nalogu

 

 

 

 
Meni su rekli da vi postojite

Pre nego što je došao Laki

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .