Primenjena umetnost

Izložba Aleksandara Pantića “Poetika pobune „

MediaSfera

 

 

Foto: Aleksandar Pantić, Misionarenje, kolaž 25×32 cm jul 2018.

 

 

 

U Maloj galeriji Ulupudsa u sredu, 23. marta otvara se izložba Aleksandara Pantića “Poetika pobune „.
Izložba je otvorena do 31. mata 2022.

 

Poetika pobune

Likovno-stvaralačko istraživanje poetskih i izražajnih  mogućnosti analognog kolaža 

Počev od 2018, ustanovio sam praksu stvaranja analognih kolaža kao vid vođenja ličnog likovnog dnevnika. Zato, neki od radova prikazanih ovom izložbom nose refleksivna, subjektivna, metafizička i filozofska značenja i simboliku. Drugi pak predstavljaju moje doživljaje  i komentare različitih, društvenih, ekonomskih, kulturnih i političkih prilika, odnosa i tokova.

Podršku, potvrdu i opravdanje za ovakve likovno-stvaralačke iskaze, pronalazim u delu produkcije moderne i savremene poezije. Vezu mojih radova sa poezijom uspostavljam ciljanim korišćenjem posebnih mogućnosti kolaža, da na poetski i dramski način zabeleži, prenese i iskaže raspoloženje i doživljaj ironije, groteske, otpora, kritike i apsurda.

Nezavisno od mojih razmišljanja i tumačenja, nadam se  da ovi kolaži daju dovoljno slobode za višeznačno, slojevito i sasvim lično doživljavanje, razumevanje i tumačenje, budući da je to osnovni kvalitet koji želim da moji radovi postignu u komunikaciji sa publikom.

Aleksandar Pantić

Studije nastavno-obrazovnog rada u oblasti likovnih i primenjenih umetnosti, kao i studije slikarstva, završio sam u Beogradu. Post-diplomske studije kulturnog nasleđa završio sam u Budimpešti. Aktivno se bavim stvaralačko-umetničkim i likovno-predavačkim radom od 1997 godine. Počev od 2011 godine angažovan sam kao predavač u Centru za likovno obrazovanje Šumatovačka.

Do danas sam napravio 8 samostalnih izložbi. Redovno izlažem na zajedničkim izložbama u zemlji i inostranstvu. Neki od mojih radova su deo javnih umetničkih zbirki i muzeja. Nosilac sam priznanja ULUPUDS-a za poseban doprinos profesionalnom umetničkom radu, kao i priznanja za poseban doprinos radu Centra za likovno obrazovanje  Šumatovačka. Autor sam više mozaika i fresaka na crkvama SPC u Braničevskoj eparhiji.

Težište moje profesionalno-umetničke prakse je istraživanje likovno-izražajnih mogućnosti različitih likovnih medija, vizuelnih simbola, materijala, metode gradnje i principi likovno-formalnog oblikovanja likovnog dela. Svrha ovakvog likovno-stvaralačkog delanja je sticanje znanja i iskustva koje se može upotrebiti za razvoj likovno-obrazovnih sadržaja i metoda koji za cilj imaju formiranje i razvoj ličnog likovno-stvaralačkog iskaza studenata (umetnika).

 

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter i LinkendIn nalogu

 

 KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .