Vizuelna Umetnost

Izložba Danijele Jović “U potezu” u Maloj galeriji Ulupudsa

MediaSfera

 

 

U Maloj galeriji Ulupudsa (Uzun Mirkova 12) u sredu, 8. marta otvorena je izložba slikarke i kompozitorke Danijele Jović “U potezu”. Izložba je otvorena do 19. marta 2022.
Nulla dies sine linea

Antičku misao Nijedan dan bez linije odnosno poteza, značajnu komponentu stvaralaštva i života uopšte, svojim radom potvrđuje i Danijela Jović, kako u oblasti likovne umetnosti tako i muzike. Obe sfere njenog kretanja karakteriše kontinuirano delovanje autora radoznalog i istraživačkog duha za koju stvaranje predstavlja egzistencijalnu potrebu.

Izložba U potezu, slikarke i kompozitorke Danijele Jović, obuhvata najnoviji ciklus radova nastao u tehnici akrilika na papiru u protekle dve godine kao rezultat autorkinog promišljanja likovnog jezika slike u transponovanju unutrašnjih prostora čoveka.

Novina u odnosu na ranije radove sa prikazima ljudskog tela jeste redukovanje likovnih elemenata slike. Odbacivanjem svega suvišnog, autorka na beloj podlozi blago taktilne vrednosti slobodnim i sigurnim potezom postavlja crtež istovremeno jednostavnih i snažnih linija koje postaju pokret, krik, poza, grč – nosioci raspoloženja i emocija koje naglašava bojom, gradeći na taj način kompozicije izuzetne ekspresije.

Danijela Jović se ne obraća posmatraču samim likovnim elementima, već i intelektualno-duhovnim jezikom. Likovni prostor radova, ekspanzijom linija ljudskog tela izvan ograničenog bojenog polja koja sugeriše prevazilaženje ljudskih ograničenja ili emocija, postaje unutrašnji prostor čoveka odnosno prostor slikarkinog duha. Naglašena linearnost dovedena gotovo do forme crteža – najiskrenijeg i najintimnijeg oblika prenošenja misli i emocija u delo, zahteva jedno dublje sagledavanje odnosa prema slici, nama samima i svetu oko nas.

Izložba U potezu, dobro promišljenim stvaralačkim postupkom kako likovnim tako smisaonim i estetskim, harmonijom znanja i osećaja, potvrđuje da je manje uvek više, a Danijelu Jović pozicionira u red onih autora koji veruju u mentalnu i emotivnu suštinu umetnosti i neguju postojanost za stvaranjem, krećući se prostorima svog bića u traganju za sveukupnom i sopstvenom spoznajom.

Jelena Gajić, istoričarka umetnosti

 

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter i LinkendIn nalogu

 

 

 
Meni su rekli da vi postojite

Pre nego što je došao Laki

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .