Primenjena umetnost Vizuelna Umetnost

Izložba Ivane Martić „Iznad krošnji svih vlada mir”

MediaSfera

 

Galerija Singidunum Beograd (Knez Mihailova 40)

2–10. mart 2022.

Umetnički nakit i slike

 

Foto: Dragana Udovičić

 

Izložba umetničkog nakita i slika „Iznad krošnji svih vlada mir” Ivane Martić biće predstavljena od 2. do 10. marta 2022. godine u prodajnoj galeriji Singidunum (Beograd, Knez Mihailova 40) i može se pogledati uz propisane mere zaštite.
Umetnički nakit od drveta posebno je polje istraživanja i likovnog izraza, kojem sam posvećena jednu deceniju i u kojem se sublimiraju moje namere i potrebe za sveobuhvatnim vizuelnim konceptom, susretom umetnosti i dizajna, lepog i primenljivog. Oblici i forme koji u tom procesu nastaju, u direktnom kontaktu s prirodom i iz same prirodne materije, preneseno su značenje onoga što kao najvišu vrednost prirode vidim – suštinsku celovitost, aktivnu životnu supstancu i samostvarajući model savršenog.

Ivana Martić: Energiju koju nosite u sebi – publika uvek oseti

U potrazi za suštinskim i lepim u umetnosti, priroda je pokretač, kao mikro i makro uređena sredina, sveprožimajuća, delom vidljiva, delom nevidljiva. Utisnuta u umetnički rad, upravo kroz njega pokazuje svoju angažovanu ulogu, čak i kada joj ta uloga nominalno nije dodeljena jer, ona neprekidno deluje na sve. Nakit je nastao iz težnje da se tom miru i redu sama približim, da ovaj rad bude podsticaj drugima da postanu svesni prisustva i upliva prirode na život – reč je o interpretaciji onog stanja koje opisuje J. V. Gete dok u brdima Tiringena promatra prirodu i zapisuje stih Iznad krošnji svih vlada mir.

Umetnički nakit od plemenitog prirodnog materijala neodvojiv je od prirode, baš kao i od umetnosti i likovnosti. Ona je zajednički imenitelj jednom i drugom, onom funkcionalnom i onome što zovemo „čista umetnost”. Oblici, boje, forme, strukture, materijali kojima je nakit oblikovan podređeni su onom istom čemu i slika – postizanju harmonične celine, gde je slučajnost rezultat svesne namere o postignuću reda. Drveni elementi, sa svojim prirodnim strukturama, savršenim nesavršenostima, koje sam rad konzervira u novu, estetski oblikovanu celinu, osnova su nastalih umetničkih formi nakita.

Ivana-Martic-Iznad-krosnji-svih-vlada-mir-ulje-na-platnu-70x70-cm-2022.-jpg

 

Svojom monumentalnošću i naglašenom izražajnošću, nakit koji radim traži aktivno učešće osobe koja je spremna da ga ponese – svaki komad iziskuje identitet, stav i intelekt. On je samo deo fizičke pojave persone čije kvalitete treba da naglasi i podrži, nikako da ih određuje.

Ivana Martić

Ivana Martić је diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Izlagala je na šest samostalnih i brojnim kolektivnim izložbama. Osnivač je brenda umetničkih predmeta TOTA art forms koji obuhvata likovni izraz, kao i rad u oblasti primenjenih umetnosti, istraživanja harmonijskih odnosa u estetskim kategorijama i prirodnim zakonitostima pojavnog. Angažovana je u sferi umetnosti i kulture kroz pisanu reč, brojne eseje, intervjue i prikaze.

 

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter i LinkendIn nalogu

 

 

 Meni su rekli da vi postojite

Pre nego što je došao Laki

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

21. Beogradski festival igre

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .