Događaji

Otvaranje izložbe „Jasenovac: logor smrti – zemlјa živih“ u Podgorici

MediaSfera

 

 

Nјegovo visokopreosveštenstvo srpski pravoslavni mitropolit crnogorsko-primorski g. Joanikije II svečano će 1. marta 2022. godine u 19 časova u kripti hrama Vaskrsenja Gospodnjeg u Podgorici otvoriti audio izložbu pod nazivom „Jasenovac: logor smrti – zemlјa živih“.
Tokom svečanog otvaranja izložbe obratiće se i direktor Muzeja žrtava genocida Dejan Ristić, predsednica Društva članova Matice srpske u Crnoj Gori prof. dr Jelica Stojanović, istoričar Želјko Vujanović, kao i autori izložbe Bogdan Španjević i Darko Nikolić.

Stručni konsultant prilikom realizacije izložbe bila je istoričarka Jasmina Tutunović Trifunov, viši kustos u Muzeju žrtava genocida.

Postavka će biti otvorena do 15. marta 2022. godine.

Izložba, koja je do sada predstavlјena u Beogradu, Kragujevcu, Paraćinu i Trebinju, donosi osam zvučnih zapisa i radiofonskih priča o žrtvama sistema koncentracionih i logora smrti NDH u Jasenovcu.

Postavka je interaktivna i pruža mogućnost posetiocima da kroz niz dramskih aktivnosti postanu učesnici i ko-kreatori priča. Ova izložba se služi savremenim metodama angažovanja publike i, putem veb aplikacije kojoj posetioci pristupaju sa svojih mobilnih telefona, omogućava ličan i višedimenzionalan doživlјaj.

Posebno dizajnirane instalacije u prostoru, osmišlјene oko radiofonskih priča, omogućavaju posetiocima da kroz interakciju ovaj doživlјaj i prodube. Iako inspirisana istorijskim događajima, ova izložba nije istorijska po karakteru.

Izložba pod nazivom „Jasenovac : logor smrti – zemlјa živih“ koristi jedinstveni pristup temi sistema koncentracionih i logora smrti NDH u Jasenovcu. Ona predstavlјa svojevrsnu ličnu umetničku refleksiju izvedenu u audio formi koja omogućava posetiocima da sami, vođeni naratorom i svojom imaginacijom stvore slike i na taj način „vide“ Jasenovac.

Audio izložba predstavlјa inovativan pristup temi sistema koncentracionih i logora smrti NDH u Jasenovcu. Taj pristup se manifestuje na dva načina – upotrebom nove mobilne / digitalne tehnologije, kao i konceptom, tj. uglom posmatranja ove izuzetno važne teme. Tehnološka inovacija podrazumeva da posetioci prolaze kroz izložbu koristeći vlastiti mobilni telefon, slušalice i specijalnu mobilnu aplikaciju budući da je izložba u stvari multimedijalni sadržaj u kome se nalazi osam audio priča o lјudima stradalim u sistemu koncentracionih i logora smrti NDH u Jasenovcu.

Konceptualna inovacija je sadržana u činjenici da se temi Jasenovca pristupa iz perspektive hrišćanskog vaskrsenja u kojoj je stradanje jasenovačkih mučenika zapravo izvor blagodati koji oplemenjuje naše živote, a ne izvor mržnje i netrpelјivosti. Ulazeći i prolazeći kroz priče o jasenovačkim mučenicima, posetioci otkrivaju nove dimenzije lјubavi, požrtvovanja, hrabrosti, saosećanja i zajedništva čime se Jasenovac predstavlјa kao ono što zapravo i jeste – uporišna tačka na putu spasenja. Upravo zato, suprotno konceptima kojima je tema Jasenovca obrađivana do sada, ova izložba koristeći zvuk, a ne sliku, rezultira saosećanjem i lјubavlјu, a ne strahom i mržnjom.

Svi segmenti postavke inspirisani su istorijskim događajima i stvarnim pričama, ali predstavlјaju njihovu umetničku interpretaciju tako da posetioci ulaze i učestvuju u iskustvu koje zapravo liči na jednu vrstu interaktivnog filma u stvarnosti ili pozorišnog performansa.

Projekat teži da kroz sistematično i stručno izložene činjenice, kao i umetničke interpretacije događaja pruži doprinos stvaranju ambijenta u kome se bez predrasuda i politizacije govori o sistemu koncentracionih i logora smrti NDH u Jasenovcu, ali i stvara atmosfera u kojoj se rane zacelјuju, a ne produblјuju.

Uprkos tome što je o tom sistemu logora zaista mnogo rečeno i napisano, u društvima koja su duboko ranjena jasenovačkom tragedijom zapravo veoma malo se zna. Najčešća površna i fragmentirana saznanja o ovom logoru stvarala su, a i danas to čine, brojne predrasude i predubeđenja. Ovo za posledicu ima dugotrajno ostajanje u atmosferi nezalečene traume.

Cilј projekta je upravo stoga da podstakne oblikovanje sistema vrednosti zasnovanog na kulturi sećanja, praštanja, pomirenja, ali poštovanja života i dostojanstva svake ličnosti stavlјajući ovaj veliki narativ u univerzalni opštelјudski kontekst kulture i identiteta svih naroda čiji su pripadnici stradali u Jasenovcu. Zato je ovaj projekat osmišlјen tako da slavi život, a ne da produblјuje zagledanost u mržnju i tamu lјudskog postojanja.

Verujemo da jasenovačke žrtve mogu da nas nauče upravo tome.

Poruka izložbe zasnovana je na tome da nas Jasenovac uči da budemo zagledani u život, a ne u smrt, u svetlost, a ne u tamu. Simbol smrti postaje simbol života.

Umetnička dimenzija ovog projekta naročito je istaknuta učešćem glumaca Radivoja Raše Bukvića i Bojane Kovačević Gajin koji su, u ulogama naratora, snimili priče i vođenja.

Dizajn zvuka koji predstavlјa centralni element iskustva izložbe potpisuje Natalija Strahinić.

Autori izložbe su Darko Nikolić i Bogdan Španjević.

Organizator izložbe: Društvo članova Matice srpske u Crnoj Gori,

Partner projekta: Muzej žrtava genocida,

Nosilac projekta: NextGame

Koproducent: Galerija ,,Štab“, Marko Brun,

Veb aplikacija: Oblačak, Nenad Šćekić

Animacija i video: Darko Duckin

Stručni saradnik: istoričarka Jasmina Tutunov Trifunović, viši kustos Muzeja žrtava genocida,

Istraživači: Vladimir Lužnjanin, Nikola Zobenica, Miloš Dimić;

Izložbu pomogli: Avala Studios

Projekat „Virtuelni muzej Jasenovca“ finansiran je od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Veb adresa projekta: www.logorjasenovac.rs

 

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter i LinkendIn nalogu

 

 

 

 KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .