Vruće teme

Muzej žrtava genocida: Neprimereno ponašanje u okviru kompleksa logora u Topovskim šupama u Beogradu

MediaSfera

 

 

 

Muzej žrtava genocida, ustanova kulture od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, matična za oblast negovanja kulture sećanja na žrtve genocida počinjenog nad Srbima, Holokausta, kao i genocida počinjenog nad Romima, iznova izražava zabrinutost zbog još jednog u nizu slučajeva neprimerenog i anticivilizacijskog ponašanja pojedinih građana na stratištima, gubilištima i/ili u neposrednoj okolini javnih spomenika posvećenih nedužno postradalima tokom Drugog svetskog rata.
Nakon više puta upućenih apela, Muzej žrtava genocida ukazuje na to da sve učestaliji neprimereni postupci pojedinih naših neodgovornih građana prete da prerastu u ozbilјan društveni problem.

Brojni su, nažalost, slučajevi neprimerenog odnosa prema mestima stradanja, gubilištima i javnim spomenicima širom Republike Srbije. Muzej žrtava genocida naglašava da je svakako najugroženiji kompleks u Jajincima koji je predmet učestalog narušavanja od strane ne malog broja naših sugrađana. No, osim Jajinaca, na meti neodgovornih pojedinaca nalaze se i drugi lokaliteti u brojnim srpskim gradovima.

Ovoga puta Muzej žrtava genocida reaguje zbog nedopustivog i sramotnog ponašanja jedne građanke u okviru kompleksa nekadašnjeg logora za Jevreje u Topovskim šupama u Beogradu koji predstavlјa organizacionu jedinicu novouspostavlјenog Memorijalnog centra ,,Staro Sajmišteʼʼ.

Ne ulazeći u to kada je nastala predmetna fotografija na kojoj je, u prostoru jednog od najvećih stratišta u prestonici, prikazana potpuno obnažena građanka, Muzej žrtava genocida još jednom apeluje i moli građane da svoje aktivnosti na mestima stradanja usklade sa njihovim karakterom.

Muzej i njegovi stručnjaci sa velikom zabrinutošću ukazuju na to da se stratišta, gubilišta i javni spomenici u vezi sa tragičnim događajima iz perioda Drugog svetskog rata sve češće, od strane ne malog broja nesavesnih građana, koriste za neprimerene postupke, počev od onih koje podrazumevaju bavlјenje sportskim aktivnostima, izvođenje kućnih lјubimaca, organizovanje proslava male mature, auto trka, izleta, dečjih rođendana i drugih aktivnosti zabavnog karaktera, pa sve do sunčanja, a sada i realizacije ,,foto-sesijaʼʼ.

Muzej žrtava genocida stoga izražava bojazan da društvo čiji su pojedini pripadnici spremni i volјni da igraju, pevaju i zabavlјaju se na stratištima i gubilištima sopstvenih predaka pokazuje znake moralnog sunovrata te da je neophodno preduzeti intenzivne aktivnosti na obrazovanju, senzibilizaciji i afirmaciji kulture sećanja.

Muzej sa svoje strane realizuje brojne programe u oblasti kulture, obrazovanja, kulture sećanja, naučno-istraživačke delatnosti, umetnosti, izdavaštva i informisanja te poziva sve ustanove, organe vlasti i građane da se uklјuče u stalnu akciju jačanja svesti o potrebi očuvanja dostojanstvenog sećanja na naše zajedničke stradalnike iz perioda Drugog svetskog rata.

Istovremeno, Muzej poziva sve relevantne ustanove i organe vlasti da se odlučno suprotstave nedoličnom ponašanju na mestima stradanja i da, osim realizacije programa koji za cilј imaju obogaćivanje i objektivizaciju znanja, strogo i u potpunosti primenjuju propise koji predviđaju sankcije za počinioce ovih i ovakvih prestupa.

Vršeći neprimerene i nedolične postupke na gubilištima i stratištima, obesmišlјavamo žrtvu sopstvenih predaka, a sebe lišavamo brojnih i dragocenih znanja iz prošlosti, kao i iskonske lјudske potrebe da se sa poštovanjem i pijetetom odnosimo prema onima koji su svoje živote uneli u temelјe naše slobode i nezavisnosti.

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter i LinkendIn nalogu

 NAŠA IZDANJA

Kategorije

20. Beogradski festival igre

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .