Vizuelna Umetnost

Konzervatorska nauka u Galeriji Matice srpske

MediaSfera

 

 

25-27. januar 2022.

Galerija Matice srpske, Trg galerija 1, Novi Sad

 

 

Galerija Matice srpske nastavlјa sa jačanjem veza između konzervacije umetničkih dela i savremene nauke, objedinjenih u okviru posebne oblasti pod nazivom conservation science.
Ovaj put predstavićemo mogućnosti ispitivanja pigmenata na primeru ikona iz kolekcije 18. veka. Posebna tema istraživanja će biti utvrđivanje plavih pigmenata koji spadaju među najzanimlјivije materijale kada je reč o praćenju razvoja slikarskih tehnika. Naime, 18. vek je period kada se tradicionalni pigmenti, vekovima u upotrebi, dopunjuju novim, nastalim kao rezultat razvoja nauke, posebno hemije, u 18. veku.

Neki od pigmenata su neorganskog, a neki organskog porekla, pa su za njihovu identifikaciju potrebni i različiti instrumenti i analitičke metode.

U okviru stalne postavke 18. veka biće od 25. do 27. januara postavlјena naučna aparatura, na kojoj će raditi prof. Teodoros Ganetsos iz Atine, u saradnji sa prof. dr Danielom Korolija-Crkvenjakov sa Akademije umetnosti u Novom Sadu, istraživačima iz Instituta za nuklearne nauke Vinča i konzervatorima Galerije Matice srpske.

Rezultati istraživanja, mogućnosti primenjenih tehnika kao i druga zanimlјiva pitanja iz oblasti konzervatorske nauke će biti predstavlјeni u okviru Konzervatorskih priča, u četvrtak 27. januara sa početkom u 18.00 sati, u prostoru Stalne postavke Galerije.

Ovaj program se odvija kroz ERASMUS program razmene Univerziteta u Novom Sadu i univerziteta West Attica iz Atine, i predstavlјa još jedan primer uspešne saradnje Galerije Matice srpske sa visokoškolskim ustanovama i istraživačkim institutima.

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter i LinkendIn nalogu

 Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .