Vizuelna Umetnost

Izložba „Kako pamtimo vladare? Predstave Obrenovića iz Kabineta grafike Narodnog muzeja u Beogradu“

MediaSfera

 

 

Foto: Vincenc Kacler, Takovski ustanak god. 1815, 1874, litografija u boji

 

 

Izložba Kako pamtimo vladare? Predstave Obrenovića iz Kabineta grafike Narodnog muzeja u Beogradu predstavlјa 25 radova iz Zbirke crteža i grafika srpskih autora 18. i 19. veka iz Kabineta grafike Narodnog muzeja u Beogradu. 
Odabrani radovi pružaju uvid u različite aspekte vizuelne reprezentacije vladara dinastije Obrenović. Izloženi su portreti vladara, preko kojih otkrivamo način konstruisanja predstave o vladarskom liku, kao i prikazi istorijskih događaja koji su gradili legitimitet i kult dinastije tokom vladavine kneza Miloša, kneza Mihaila i kneza Milana Obrenovića. Kao jedan od oslonaca reprezentacije političke moći, predstave o vladarima kreirane putem umetnosti nastajale su u periodima dinastičkih uspona, ali i kriza.

Pored srpskih autora Anastasa Jovanovića, Stevana Todorovića i Đorđa Krstića, na izložbi su zastuplјeni i strani umetnici među kojima su Karol Pop de Satmari i Vincenc Kacler, čiji su radovi takođe deo ove Zbirke. Oni su svojim stvaralaštvom bili vezani za srpsku kulturnu sredinu 19. veka, ostavlјajući umetnička svedočanstva o dinastiji Obrenović.

Grafičko stvaralaštvo predstavlјa važan segment srpske vizuelne kulture 19. veka  i ovom izložbom je stavlјen fokus na njegov dokumentarni i svedočanstveni potencijal. Zahvalјujući mogućnostima multipliciranja grafika je bila pogodna u kontekstu političko-propagandnog delovanja.

Grafička ostvarenja su postojala u formi samostalnog lista, ili su reprodukovana u knjigama, oglašavana u štampi, pronalazeći svoje mesto u privatnoj i javnoj sferi. Na ovoj izložbi grafici pristupamo sa  idejom da  ukažemo na njena izvorna značenja, ali i na ona koja joj pripisujemo danas, kada se sa njom srećemo u trenutku kada je lišena svoje prvobitne namene i posmatrana u muzeološkom kontekstu kao dokument jednog vremena.

Crtež je na drugoj strani u srpskoj umetnosti 19. veka uglavnom bio lišen šire recepcije. Sagledavajući ga pre svega kao svedočanstvo, prepoznajemo njegovu ulogu  u procesu rekonstruisanja i pamćenja određenih događaja, važnih za dinastiju Obrenović.

Imajući na umu višestruku ulogu i prirodu grafike i crteža, u prilici smo da posredstvom odabranih radova vidimo u kolikoj meri su neki od klјučnih istorijskih trenutaka determinisali način memorisanja dinastije i uticali na to kako spomenute vladare i danas pamtimo.

Otvaranje izložbe je u utorak, 25. januara u 18 časova. Autorka izložbe je Jasmina Cukić, kustoskinja Narodnog muzeja.

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter i LinkendIn nalogu

 

 KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .