Duhovnost

Deca i Badnje veče: odigrajte Božićni Vertep

MediaSfer

 

 

Foto: Wikipedia

 

Vertep, igrokaz koji se igra o Božiću, potiče iz davnih vremena, a označava „pećinu“, i to ne bilo koju već mesto Hristovog Rođenja. U srpskim pisanim spomenicima ova reč se javlјa još u 18.veku, kao biblijska i kao narodna igra.
U hrišćanskoj tradiciji, prvi put se pominje Vertep, kao igrokaz, za vreme cara Konstantina u 4.veku.

Uoči Božića, ulicama Carigrada je išla velika litija na čijem čelu su bili vizantijski car i patrijarh, a crkvene pesme su pevali svi sveštenici carigradskih crkava. Litiju je pratilo bezbrojno mnoštvo sveta. Nošena je velika pećina, maketa Vertepa. U pećini, vertepu, su bile lutke (veličine odreaslih lјudi) koje su vešti lutkari pomerali i govorili tekst. Kasnije je Vertep početo da se izvodi tako što se nije koristila skupa scenografija, nego su lјudi obučeni u odgovarajuće kostime, govorili tekst Vertepa.

Vertep, kao lutkarska ili igrana predstava, koju na Badnje veče i sva tri dana Božića izvode deca u spomen na Hristovo Pođenje ima najčešće tri dela- tri scene: Rođenje Hristovo u vitlejemskoj pećini , Blaga Vest koju je Anđeo proneo pastirima da se rodio Spasitelј i Poklonjenje mudraca.

Vertep je nekada izvođen ispred kuća u gradu ili selu, a svi su darivali učesnike.

Glavni likovi su: Presveta Bogorodica sa detetom u rukama, Pravedni Josif, car Irod sa vojnicima naoružanim koplјima, tri cara mudraca sa Istoka: Gaspar , Valtazar i Melhior, pastiri.

Božićni kondak, glas 3. Gde se pominje vertep:

,, Djeva dnes presuščestvenago raždajet, i zemlјa vertep nepristupnomu prinosit. Angeli s pastirmi slavoslovjat, volsvi že so zvjezdoju putešestvujut: nas bo radi rodisja otroča mlado, prevječni Bog.“

,, Djeva danas Prevečnoga rađa, i zemlјa pećinu nepristupnomu prinosi. Anđeli sa pastirima slavoslove, mudraci sa zvezdom putuju. Jer se nas radi rodi kao dete Predvečni Bog.“

Pozornica_pozorista_lutaka_Sokolskog_drustva_Novi_Sad_tridesete_godine_20_veka.jpg

VERTEP

Lica

Bogorodica Marija, majka Isusa Hrista

Pravedni Josif, Hristov staratelј i čuvar

Anđeo

Hor anđela

Tri pastira

Irod, car Judeje

Melhior, car Persije, star i sedobrad

Valtazar, car misirski, stariji

Gaspar, car arapski, mlad i bez brade, tamnog lica

Vojnici, narod i

Kazivač-recitator, osoba koja priča priču na početku nove scene.

Broj učesnika u igrokazu zavisi od broja vertepaša. Noseće se uloge ne mogu menjati, ali se prateće uloge mogu izostaviti ili nekoliko pratećih uloga dodeliti istoj osobi.

1. Scena – Rođenje Hristovo

Vitlejemska pećina

(Ulazi litija: Bogorodica Marija sa malim Isusom, Pravedni Josif, pastiri, narod, vojnici, car Irod i tri mudraca)

KAZIVAČ:

U davna vremena, pre dve hilјade godina, kada počinje naša priča, rimski car Avgust, vladar celog Sredozemlјa, želeo je da tačno zna koliko ima podanika i koliko poreza može da skupi.

Zato je naredio da se popišu svi stanovnici njegovog carstva. I svaki Jevrejin koji je živeo u Judeji, jednoj od rimskih provincija, morao je da se javi u svoje rodno mesto da bi bio upisan u knjigu. Vest o popisu došla je i u Nazaret, grad u Galileji, i pre nego što je Bogorodica Marija trebalo da se porodi, Pravedni Josif je odlučio da je povede sa sobom u Vitlejem, grad iz kojeg je poticao.

Putovali su tako nekoliko dana, ali kad najzad stigoše u Vitlejem, gostionica je bila puna i oni bejahu primorani da se smeste u pećinu u kojoj su pastiri često sklanjali svoja stada.

I uto, Bogorodica Marija rodi Dete, i dadoše mu ime Isus, što je značilo Bog je Spasitelј.

JOSIF:

Zvaće se Isus, kao što nam je već zapovedio Aneđo. Isus je Sin Božiji, i Nјega nam je poslao Gospod.

MARIJA:

Neka bude Volјa Božija.

(Marija prepovi Isusa u dugačke povoje i pošto nisu imali kolevke, položi Ga u jasle na seno).

2. Scena-Pastiri

KAZIVAČ:

I dok je Marija, majka Božija, prepovijala tek rođenog Isusa, nedaleko odatle , u okolini Vitlejema, pastiri su u mrkloj noći čuvali svoja stada i grejali se oko vatre. I dok su oni pričali priče da prekrate vreme, odjednom se nebo ozari blistavom svetlošću i sjajni lik anđela nadnese se nad njima.

(pastiri se prepadoše)

ANĐEO:

Ne bojte se , jer vam, evo, javlјam veliku radost za sav svet: danas se u Vitlejemu rodio Spasitelј, a to je Hristos Gospod. Idite i vidite ga!

A ovo vam je znak: naći ćete povijeno dete gde leži u jaslama.

HOR ANĐELA:

Slava na visini Bogu i na zemlјi mir, među lјudima dobra volјa!

(Anđeli nestadoše, i opet zavlada tama, pastiri se sa nevericom zagledaše)

3. Scena – Mudraci sa istoka

KAZIVAČ:

Priče o dolasku Pomazanika Božijeg, Spasitelјa, na zemlјu širile su se nadaleko: mudri i učeni lјudi u dalekim zemlјama čekali su kada će se prema proročanstvu , u zemlјi Judeji roditi Spasitelј.

Dve godine pre nego što je Isus rođen, oni su posmatrali nebo i zvezde, te videše jednu zvezdu koja je sijala toliko jasno da su znali da se rodio veliki Car.

Stoga se mudraci spremiše na daleki put sa darovima u rukama dostojnim novog vladara. Zvezda ih je pune dve godine vodila putem iz njihovih dalekih zemalјa kako bi baš kada je Isus rođen stigli u Judeju.  No , kada stigoše na dvor očekujući da će na njemu naći Cara koji će spasiti svet, naiđoše samo na judejskog zlog cara Iroda.

GASPAR:

Ja sam Gaspar od arapske strane, video sam zvezdu na istoku i poznao da se novi car rodio.

VALTAZAR:

Ja sam Valtazar od misirske strane, znam da se novi car rodio i došao sam da mu se poklonim.

MELHIOR:

Ja sam car Melhior, iz Persije sam došao i novom caru poklone nosim.

IROD (u strahu):

Koji se to car rodio? Nema Judeja drugog cara do mene.

GASPAR:

Nas je , Irode, zvezda ovamo dovela i poznali smo da se rodio car nad carevima.

VALTAZAR:

Taj car što se rodio vladaće i nebom i zemlјom.

MELHIOR:

Zato idemo da mu se poklonimo , caru i Bogu našemu i darove da mu ponesemo.

IROD (lukavo):

Ako je tako, idite i raspitajte se za dete, pa mi javite da mu se i ja poklonim.

KAZIVAČ:

(dok mudraci idu put pećine da se poklone majci Božijoj)

Irod je lagao da želi da se pokloni Sinu Božijem, već je želeo da ga pronađe samo da bi ga ubio i da bi on ostao jedini car u Judeji.

Za to vreme, mudraci sa Istoka uputiše se put Vitlejema sve gledajući i prateći zvezdu na nebu kuda ih vodi. Zvezda se kretala kada su se oni kretali, jer je ta zvezda u stvari bila anđeo Gospodnji.

A kada videše gde je zvezda stala, obradovaše se velikom radošću i uđoše da se poklone Bogorodici sa Hristom Bogomladencom, pa mu svaki od njih dariva po jedan poseban dar: zlato, tamjan i smirnu.

(mudraci se klanjaju Majci Božijoj i spuštaju pred Hrista darove)

Tada su mudraci u snu primili zapovest da se ne vraćaju Irodu, jer se Irod sprema da dete pogubi, pa se drugim putem vratiše svaki u svoju zemlјu.

A NA KRAJU SVI PEVAJU:

Radost, radost na sve strane,

Radost sveta, radost velјa,

Ruke širi grešna zemlјa,

Dočekuje Spasitelјa.

***

Izvor: priredila i adaptirala redakcija sajta Pravoslavni Roditelј, na osnovu materijala iz Božićnjeg izdanja „Svetosavskog Zvonceta“, Broj 10/2013

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter i LinkendIn nalogu

 

 Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .