Lifestyle

Dodela plaketa i novčanih nagrada Zadužbine Nikole Spasića

MediaSfera

 

Foto: Aleksandar Jočić

 

Dodela plaketa i novčanih nagrada Zadužbine Nikole Spasića najbolјim studentima Medicinskog i Polјoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, održana je 23. decembra 2021. godine u 10,00 časova, u Upravi Zadužbine Nikole Spasića, Kneza Mihaila broj 47, Beograd.
Nikola Spasić, trgovac i veliki dobrotvor, svojeručnim testamentom od 09. februara 1912. godine, ostavio je svu svoju imovinu za osnivanje zadužbine.

Aleksandar I, kralј Srba, Hrvata i Slovenaca dana 04. decembra 1922. godine, odobrio je osnivanje Zadužbine Nikole Spasića, za podizanja bolnica i doma za sirote i iznemogle građane i na opšte privredne cilјeve, i od tada, punih 99 godina, Zadužbina ima neprekidan kontinuitet postojanja i rada.

Postupajući po testamentu Zadužbina Nikole Spasića sagradila je tri bolnice: „Gradsku bolnicu“ u Beogradu, bolnice u Kumanovu i Krupnju, dom u Knjaževcu i „Spasićev izložbeni pavilјon“ na Starom Sajmištu.

Zadužbina Nikole Spasića je u poslednjih četrnaest godina, kupila i poklonila zdravstvenim ustanovama u Srbiji, medicinske aparate i opremu u iznosu od preko 798.000 evra.

Upravni odbor Zadužbine Nikole Spasića tradicionalno, već 27 godina, nagrađuje najbolјe studente svake godine studija i diplomiranog studenta Medicinskog i Polјoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu dodelom plakete i novčane nagrade, koja ove godine iznosi 35.000,00 dinara.

Uklјučujući i ovu 2021. godinu, nagrađeno je ukupno 295 studenta.

Za poslednjih 20 godina, od 2001. godine, pa zaklјučno sa 2021. godinom, dali smo ukupno 6.732.915,00 dinara, neto, na ime nagrada studentima.

Medicinski fakultet

Prva godina:

Milica (Mirko) Mladenović, Beograd,

prosečna ocena 10,00, broj ESP bodova položenih ispita na godini 60,

poslednji ispit položila 14. 07. 2021. godine.

Druga godina:

Jovana (Siniša) Vesin, Vršac,

prosečna ocena na drugoj godini 10,00, opšti uspeh 10,00,

broj ESP bodova položenih ispita na godini 60,

ukupan broj ESP bodova 120, poslednji ispit položila 31. 08. 2021. godine.

Treća godina:

Filip (Ivan) Milošević, Beograd,

prosečna ocena na trećoj godini 10,00, opšti uspeh 10,00,

broj ESP bodova položenih ispita na godini 60,

ukupan broj ESP bodova 180, poslednji ispit položio 31. 08. 2021. godine.

Četvrta godina:

Lidija (Vlastimir) Maslać, Čačak,

prosečna ocena na četvrtoj godini 10,00, opšti uspeh 10,00,

broj ESP bodova položenih ispita na godini 60,

ukupan broj ESP bodova 240, poslednji ispit položila 03. 09. 2021. godine.

Peta godina:

Neda (Aleksandar) Delić, Sombor,

prosečna ocena na petoj godini 10,00, opšti uspeh 9,96,

broj ESP bodova položenih ispita na godini 60,

ukupan broj ESP bodova 300, poslednji ispit položila 15. 07. 2021. godine.

Najbolјi diplomirani student:

Ana (Slobodan) Đokić, Loznica,

prosečna ocena 9,97, datum diplomiranja 01. 06. 2021. godine.

Adriana (Dragoslav) Đuričić, Beograd,

prosečna ocena 9,97, datum diplomiranja 07. 06. 2021. godine.

Sofija (Dragomir) Jovanović, Beograd,

prosečna ocena 9,97, datum diplomiranja 10. 06. 2021. godine.

Polјoprivredni fakultet

Prva godina:

Andrija (Predrag) Vukosavlјević, Beograd,

prosečna ocena 10,00, 10 od 10 položenih ispita,

poslednji ispit položio 01. 07. 2021. godine.

Druga godina:

Jovana (Jordan) Matić, Ljubovija,

prosečna ocena na drugoj godini 10,00, opšti uspeh 9,64,

ukupno 21 položeni ispit, poslednji ispit položila 08. 07. 2021. godine.

Treća godina:

Milica (Miroslav) Pešić, Novi Beograd,

prosečna ocena na trećoj godini 10,00, opšti uspeh 9,94,

ukupno 31 položeni ispit, poslednji ispit položila 12. 09. 2021. Godine/

Najbolјi diplomirani student:

Jovana (Miodrag) Aškrabić, Beograd,

prosečna ocena 9,85, datum diplomiranja 29. 09. 2021. godine.

 

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter i LinkendIn nalogu

 

 

 KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .