Zdravlje

Poštovanje mera zavisi od okruženja

MediaSfera

 

Foto: Nick Fewings

Šta motiviše ljude da tokom pandemije češće nose maske, ređe napuštaju dom i drže distancu? Koliko ponašanje pojedinaca zavisi od sopstvenih procena, a koliko od ponašanja drugih u okruženju? Studija objavljena u stručnom časopisu „PLOS ONE“ autora Bernarda Kitela, Fabijana Kalajtnera i Davida Šistela sa Instituta za ekonomsku sociologiju u Beču pokazuje između ostalog da su ljudi skloni tome da ne poštuju pravila, ukoliko drugi u njihovom socijalnom okruženju isto to rade, čak iako su svesni toga da takvo ponašanje može da predstavlja veći rizik po njihovo zdravlje.
Istraživači su analizirali ponašanje 2030 ispitanika u periodu od aprila 2020. do aprila 2021. godine pre nego što je imunizacija u Austriji bila opšte dostupna. Rezultati istraživanja su pokazali da spremnost pojedinaca da se pridržavaju preventivnih mera kao što su nošenje maski, držanje distance i smanjeno kretanje zavisi pre svega od dva faktora: lične procene zdravstvenog rizika i socijalnih normi.

Ukoliko je procena zdravstvenog rizika visoka, više smo skloni poštovanju preventivnih mera. Međutim ukoliko se ljudi u okruženju često pridržavaju mera, njih će se pridržavati i osobe koje ne procenjuju da postoji visok zdravstveni rizik. Obrnuto važi isto, ako se mali broj ljudi pridržava mera, osobe koje procenjuju da postoji lični zdravstveni rizik, biće sklone nepoštovanju mera usled društvenog pritiska.

„Od ključne je važnosti da se politički jasno saopšte željeni pravci delovanja“, izjavio je Bernard Kitel, rukovodilac studije. Značaj zaštite je sam po sebi očigledan za osobe koje Covid-19 povezuju sa visokim zdravstvenim rizikom. Zaštita drugih, pre svega nepoznatih ljudi u anonimnom često javnom kontekstu zahteva pojašnjenje. Osobe koje postupaju drugačije u odnosu na društvene norme su u javnosti više prisutne i zbog toga je njihov udeo u populaciji često precenjen.

Bernard Kitel kao ključ uspeha vidi pružanje političke podrške onima koji poštuju mere protiv Covid-19: „Pojedinac ne može dominirati u okruženju u kojem se ljudi ne pridržavaju mera, već na taj način samog sebe marginalizuje. Mora postojati zakonska obaveza za poštovanje mera na koju se možemo pozvati. Prebacivanje odgovornosti za prevenciju na privatni plan, što je bila strategija savezne vlade u leto 2021. godine, značajno je doprinelo tome da je u jesen mali broj ljudi poštovao mere, a posledice su nam poznate.“

 

 Dodaj komentar

Click here to post a comment

KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Austrijski filmski festival 2024

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .